Ajankohtaista

Usein kysyttyä toimintaterapiasta

27.10.2017

Oletko miettinyt, mitä toimintaterapia oikeastaan on ja mitä toimintaterapiassa tehdään? Näihin ja muihin usein kysyttyihin kysymyksiin kokosimme vastaukset kansainvälisen toimintaterapiapäivän kunniaksi.

Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla edistetään ja ylläpidetään toimintakykyä. Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen hänelle tärkeisiin arkipäivän toimintoihin kuten itsestä huolehtimiseen, opiskeluun, työntekoon ja mielekkään vapaa-ajan viettämiseen. Lisäksi toimintaterapiaan voi kuulua esimerkiksi toimintakyvyn ja kodin muutostöiden arviointia sekä apuvälinetarpeen arviointia ja käytön ohjausta.

Kuka voi saada toimintaterapiaa?

Toimintaterapia-asiakkaaksi voi tulla lapsi, nuori, aikuinen tai ikääntynyt, jonka arjessa pärjääminen on haasteellista esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden tai vammautumisen vuoksi.

Mitä toimintaterapiassa tehdään?

Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja ja valmiuksia. Lapsiasiakkaan kanssa keskiössä voi olla esimerkiksi motoristen- sekä leikkitaitojen vahvistaminen. Lapsen tavoitteena voisi olla, että hän pystyy osallistumaan päiväkodin yhteisiin liikuntatuokioihin ja leikkeihin kavereiden kanssa.

Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja tapahtua vastaanotolla tai asiakkaan omassa arkiympäristössä toimintaterapeutin ohjatessa asiakkaan lähiympäristöä toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla. Yhteistyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa mietitään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Toimintaterapiaan voi hakeutua esimerkiksi Kelan, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

 Missä voi opiskella toimintaterapeutiksi?

Suomessa toimintaterapiakoulutusta järjestetään ammattikorkeakouluissa ja opinnot kestävät keskimäärin 3,5 vuotta. Opinnoissa yhdistyvät terveysalan koulutusohjelman yleiset opinnot sekä ammattispesifiset opinnot. Toimintaterapeuttina voi työskennellä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

 

toimintaterapeutti Elina Soinio, Tutoris Oy – Uudenmaan Erikoiskuntoutus

Tutoris-konserniin kuuluva Uudenmaan Erikoiskuntoutus tarjoaa puhe- ja toimintaterapiapalveluja Helsingissä ja koko Uudenmaan alueella. Aluekeskuksessa työskentelee 10 puheterapeuttia ja 2 toimintaterapeuttia, joihin voit tutustua täällä.