Ajankohtaista

Työharjoittelussa Tutoriksella

26.6.2015

Hei kaikki,

Työharjoittelujaksoni Tutoris Oy:lla lähestyy loppuaan. Seuraavassa kertaan kokemuksiani ja neljän kuukauden aikana oppimiani työelämätaitoja. Olen Daniel Fellman, logopedian opiskelija Åbo Akademista ja tein pitkän (4 kuukautta) työharjoitteluni Tutoris Oy:lla. Tavoitteeni oli päästä tekemään harjoittelujakso yksityiselle sektorille, joskaan harjoittelu yksityisellä puolella ei ole niin tavallista. Suurin osa harjoitteluista tehdään nimittäin kunnallisella puolella, koska yksityisen sektorin suurin maksaja/rahoittaja on KELA, eikä se korvaa opiskelijoiden antamaa terapiaa. Onneksi Tutoris Oy on löytänyt asiakkaita, jotka suuren puheterapiapulan takia ovat tulleet kunnan puolelta: kunnilla ei ole samaa määräystä, jonka mukaan terapiaa-antavan puheterapeutin pitää olla valmistunut. Tämä on mahdollistanut myös minun harjoittelujaksoni.

Harjoitteluni aikana olen pääasiassa tehnyt työtä Varsinais-Suomen alueella Loimaalla. Lisäksi minulla on ollut toukokuun aikana neljä asiakasta Vaasassa. Asiakkaat ovat kaikki olleet lapsia, joilla on erilaisia artikulaatiopulmia tai puheen- ja kielenkehityksen viivettä. On ollut antoisaa tehdä työtä näiden lasten kanssa nähden, miten lapset kehittyivät terapian edetessä. Ennen tätä harjoittelua olen tehnyt lyhyet harjoitteluni ruotsin kielellä, joten tämä harjoittelujakson siitäkin syystä erilainen, että nyt työskentelin lähes yksinomaan suomeksi. Tämä on ollut minulle tärkeää, ja myöskin yksi henkilökohtaisista tavoitteistani, että saisin mahdollisuuden antaa puheterapiaa suomeksi. Tätä kautta olen myös voinut kehittää omia kirjallisia ja suullisia suomenkielen taitojani.

Työnohjauksesta, jota Tutoris Oy:lta olen saanut, minulla on vain positiivisia kokemuksia. Olen säännöllisesti saanut työnohjausta ja neuvoja siitä, miten rakentaa terapioitani, sekä tietoa tärkeistä asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota terapioiden edetessä. Lisäksi kynnys kysyä mieltä askarruttavista asioista on työpaikalla ollut matala, ja olen saanut tukea erilaisissa tilanteissa tai kun olen tuntenut itseni epävarmaksi. Ilmapiiri työpaikalla on ollut positiivinen. Ihmiset viihtyvät toistensa kanssa ja huomaa, että kaikki pitävät työstään. Kaikki ovat myös olleet ystävällisiä minua kohtaan ja ottaneet minut vastaan ilomielin. Yhteenvetona voi sanoa, että työharjoitteluni on ollut todella onnistunut. Suosittelen lämpimästi myös muita opiskelijoita tutustumaan työharjoittelumahdollisuuteen yksityisellä sektorilla.

Mukavaa kesää!

Daniel Fellman