Ajankohtaista

TutorisOsaamo terapeutin silmin

7.9.2017

 

Jenna Heikkinen työskentelee puheterapeuttina Tutoris Oy:n Kainuun Erikoiskuntoutuksessa. Heikkinen työllistyi Tutorikselle suoraan yliopistosta valmistumisensa jälkeen vuonna 2009. Asiakaskunta on ollut alusta lähtien monipuolinen sisältäen sekä lapsi- että aikuisasiakkaita. Työssään hän kohtaa mitä erilaisempia kommunikoinnin ja nielemisen pulmia, joten päivittäisessä työssä tarvitaan laaja-alaista osaamista. Tähän tarpeeseen TutorisOsaamon palvelut ovat Heikkisen mukaan pystyneet vastaamaan erinomaisesti. Kouluttautumisessaan Heikkinen on halunnut erityisesti panostaa useamman päivän koulutuskokonaisuuksiin. Jatkokoulutuksia hänellä onkin suoritettuna esimerkiksi nielemisen (DPNS), puhemotoriikan (OPT, PROMPT), äänihäiriöiden (LSVT), autismin kirjoon liittyvien haasteiden (PRT) sekä lasten äänteellisten pulmien kuntoutukseen liittyen.

Kouluttautumismatka Yhdysvaltoihin

Heinäkuussa 2017 Heikkinen teki kouluttautumismatkan Yhdysvaltoihin. Kaikki lähti hänen omassa asiakastyössään kohtaamasta tarpeesta saada lisäkoulutusta nielemisvaikeuksien kuntoutukseen. Kun kollega vinkkasi Floridan Orlandossa järjestettävästä viiden päivän koulutuskokonaisuudesta nielemisen pulmiin liittyen, päätti Heikkinen heti ryhtyä tuumasta toimeen. ”Soitin autosta saman tien esimiehelleni ja kerroin olevani kiinnostunut koulutuksesta. Esimies ei tyrmännyt ideaani, vaan pyysi laittamaan alustavaa kustannusarviota tulemaan”. Florida Dysphagia Instituten järjestämään koulutukseen, Navigating the future of swallowing evaluation and treatment, osallistui noin 80 puheterapeuttia ja Heikkinen oli ainoa eurooppalainen osallistuja. Kouluttajat olivat alansa huippuosaajia ja tutkijoita, ja esillä oli kootusti alan viimeisin tutkimus. Ulkomaalaisiin kollegoihin tutustuminen oli lisäksi Heikkisen mukaan antoisaa ja avartavaa. Koulutuksessa pääsi myös kokeilemaan aivan uusia asioita, kuten vaikkapa­ kliinistä haastattelua virtuaalipotilaalle!

Paras mahdollinen tieto takaa parhaan mahdollisen kuntoutuksen

Heikkinen on äärimmäisen tyytyväinen siihen, miten Tutoris on työnantajana tukenut hänen ammatillista kehittymistään. ”Ammatilliseen täydennyskoulutukseen panostetaan Tutoriksella. Täällä halutaan, että työntekijöillä on paras mahdollinen tieto ja asiakkaat saavat parasta mahdollista kuntoutusta. Tämä on Tutoriksen filosofia. Kouluttautumiseen panostetaan ja se kyllä näkyy, eikä jää sanahelinäksi”, Heikkinen summaa kokemuksensa TutorisOsaamon palveluista.

 

puheterapeutti Anna Koivukangas, Tutoris Oy – Kainuun Erikoiskuntoutus

TutorisOsaamo on Tutoris Oy:n kouluttamis- ja kehittämisohjelma, joka pitää sisällään laajan kokonaisuuden erilaisia palveluja sekä yrityksen oman henkilöstön että kuntoutusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön. TutorisOsaamon palvelujen kautta järjestyy mm. henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus. Tutoriksen työntekijöitä kannustetaan oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja työntekijöillä onkin erinomaiset mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutuksiin sekä Suomessa että ulkomailla.