Tutkimukset

Tutkimuksia kuntoutuksesta ja hoivapalveluista

Julkaisemme tällä sivulla linkkejä mielenkiintoisiin pro gradu -tutkimuksiin, AMK- ja YAMK-opinnäytetöihin.

Lisäksi löydät linkkejä tutkimustietoon pohjautuviin artikkeleihin seuraavista aiheista:

  • puheterapiasta
  • toimintaterapiasta
  • fysioterapiasta
  • etäkuntoutuksesta
  • virtuaalikuntoutuksesta

Inspiroivia lukuhetkiä!

Puheterapia

Epäsanantoistotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä 6-vuotiailla lapsilla, pro gradu 2014, Oulun Yliopisto

Kyselytutkimus änkytyskojeen käytöstä ja sen vaikutuksesta puheeseen, pro gradu 2017,  Helsingin Yliopisto

Kuntoutuskäytännöt kielellisessä erityisvaikeudessa, pro gradu 2016, Oulun Yliopisto

Pitkittäistutkimus lukutaitoa ennakoivista tekijöistä lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus, pro gradu 2017, Oulun Yliopisto

Viisivuotiaiden lasten kyky tunnistaa sanoja hälyssä, pro gradu 2015, Oulun Yliopisto

Puheterapeuttien kokemukset tablettitietokoneiden käytöstä puheterapiassa, pro gradu 2015, Oulun Yliopisto

Varhainen sosioemotionaalinen kehitys ja sen yhteys sanaston kehitykseen, pro gradu 2017, Oulun Yliopisto

Pragmaattiset taidot kouluikäisillä lapsilla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, pro gradu 2015, Oulun Yliopisto

Kielellinen ja pragmaattinen suoriutuminen ennenaikaisina syntyneillä lapsilla 5–6 vuoden iässä CCC-2-menetelmällä arvioituna

Fysioterapia

Rohkeasti rinteeseen  – soveltavan laskettelun mahdollisuudet fysioterapiassa, TAMK 2019

Etätutkiminen fysioterapeutin työkaluksi, YAMK Tampere 2018

Etäkuntoutus

Linnuntie -hankkeen tulokset

Leikkiä videon välityksellä

”Semmonen into kokeilla, sitä kai se vaatii” : puheterapeuttien ajatuksia ja kokemuksia alle kouluikäisten lasten etäpuheterapiasta, pro gradu 2017, Oulun Yliopisto

Virtuaalikuntoutus

Toiston ja semanttisen kontekstin merkitys kohteiden nimeämiseen virtuaaliympäristössä