Opinnäytetyöstipendit

Tutoris Oy jakaa logopedian opiskelijoille stipendejä hyvistä opinnäytetöistä edistääkseen logopedia-alan koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Opinnäytetyön tulee olla ansiokkaasti tehty työ, joka palvelee kuntoutustyötä ja kohtaa käytännön. Opinnäytetyön aihepiiriä ei ole rajattu.

Stipendin suuruus on 1000 €. Stipendejä myönnetään kerran vuodessa. Stipendien määrä/vuosi riippuu haettavista töistä.

Hakuaika: stipendit ovat haettavissa tammikuusta 2021 alkaen ja hakuaika päättyy helmikuun lopussa 2021. Pro gradu -tutkielman tulee olla valmistunut vuoden 2020 aikana.

Tutoris Oy:n johto päättää stipendien saajista maaliskuussa 2021, jonka jälkeen stipendit luovutetaan saajilleen. Stipendien saajista ja palkituista töistä kerrotaan mm. Tutoriksen asiakaslehdessä ja muissa Tutoriksen markkinointikanavissa. Tutori-lehdessä voidaan julkaista opinnäytetyön referaatti. Stipendin saajan tulee olla valmis mm. lehtihaastatteluun stipendin myöntämisen jälkeen.

Stipendi maksetaan suoraan opiskelijalle ja stipendi luovutetaan opiskelijalle/opiskelijoille stipendinjakotilaisuudessa opiskelijaa lähinnä olevassa Tutoriksen aluekeskuksessa.