• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Tutoris palkitsi FM Johanna Köykän historiansa ensimmäisellä Tutoris Pro Gradu -stipendillä

Ajankohtaista

Tutoris palkitsi FM Johanna Köykän historiansa ensimmäisellä Tutoris Pro Gradu -stipendillä

28.5.2021

Tutoris Oy ojensi maanantaina 24.5.21 historiansa ensimmäisen Tutoris Pro Gradu -stipendin puheterapeutti FM Johanna Köykälle. Tutoris Oy:n perustaman stipendirahaston tavoitteena on edistää logopedia-alan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Stipendi myönnetään ansiokkaasta opinnäytetyöstä, mikä palvelee kuntoutustyötä ja kohtaa käytännön. Stipendin arvo on 1000 euroa ja stipendejä myönnetään kerran vuodessa. Kerralla palkittavien töiden määrä riippuu haettavista töistä.

Tutoris Oy:n toimitusjohtaja Laura Juvala ojensi Turun aluekeskuksessa Pro Gradu -stipendin puheterapeutti, FM Johanna Köykälle.

Stipendin saaja FM Johanna Köykkä on 24-vuotias puheterapeutti Turusta. Johanna valmistui Åbo Akademista tammikuussa 2021. Johanna opiskeli yliopistossa saksaa, kun yliopiston kurssilla ryhmän ohjaajana toiminut logopedian yliopiston opettaja kertoi alasta enemmän. Logopedia alkoi kiehtoa heti Johannaa ja nopean tiedonhaun jälkeen hän oli vakuuttunut, että haluaa puheterapeutiksi.

Ammatissa yhdistyi monet mielenkiinnonkohteeni ja hain logopedialle heti seuraavana keväänä. Vaikka työelämään siirtyminen onkin ollut pienimuotoinen shokki, on käsitykseni itse ammatista pysynyt melko samana koko matkan ajan aina opiskeluiden alkuajoista tähän hetkeen saakka, Köykkä kertoo.

Köykkä kirjoitti Pro gradu -työnsä tutkimusyhteistyönä Åbo Akademin ja Turun yliopiston psykologian laitosten kanssa projektissa, jossa tutkittiin suomea toisena kielenä omaksuvien aikuisten suomen oppimista mobiiliavusteisesti (eng. mobile-assisted language learning, MALL) . Johanna Köykän ohjaaja tohtoriopiskelija Rosa Salmela haki projektiin graduntekijää, jolloin Köykkä kiinnostui aiheesta, koska kaksikielisyys ja toisen kielen omaksuminen aikuisiällä kiehtoivat häntä.

Projektia varten kehitetty puhelinsovellus opetti strukturoidusti ja tehokkaaksi todettuun aikavälikertaukseen pohjautuen substantiivien taivutusta paikallissijamuodoissa. Mekaanisen taivutuksen ja taivutuspäätteiden ohella sovelluksella harjoiteltiin suomen kielelle ominaista astevaihtelua, Köykkä avaa.

Tutkimuksen perusteella voi todeta, että puhelinsovelluksen käyttö voi tukea säännöllisten taivutusmuotojen oppimista toisessa kielessä, Köykkä kommentoi. – Otos oli kuitenkin melko pieni ja tutkimuksessa oli muutamia muita rajoituksia, minkä vuoksi tuloksia pitää tulkita varovaisesti, mutta tutkimus tarjoaa kuitenkin hyvän pohjan toisen kielen mobiiliavusteisen oppimisen jatkotutkimuksille, Köykkä tarkentaa tuloksia.

Tutoriksella Köykän Pro Gradussa pidettiin erityisen ansiokkaana teknologian ja käytännön kuntoutuksen yhdistymistä. – Tämä tutkimus nosti mielestämme hienosti esiin teknologian käyttöä kuntoutuksen tukena ja myös tarvetta jatkotutkimukselle, jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset käytännöt, kuinka hyödyntää erilaisia sovelluksia osana kuntoutusta. Erilaisia sovelluksia kehitettäessä on erittäin tärkeää, että ne pohjautuvat sisällöllisesti ja toiminnallisesti tutkittuun tietoon, toteaa Tutoriksen toimitusjohtaja Laura Juvala. – Teknologia on jo vahvasti mukana myös kuntoutuksessa, joten tämänkaltaiselle tutkimukselle on todella paljon tarvetta jatkossakin, Juvala jatkaa.

Köykkä itse hyödyntää teknologiaa viikoittain nykyisessä työssään ja näkee teknologian positiiviset mahdollisuudet kuntoutustyössä; teknologia tarjoaa uusia tapoja tehdä kuntoutuksesta motivoivaa, se sujuvoittaa kuntoutuksen toteutusta sekä tukee kuntoutuksessa opittujen taitojen yleistymistä arkeen. Köykkä mainitsee erityisesti arvostavansa muun muassa etäkuntoutusta, mikä mahdollistaa kuntoutuksen toteuttamisen paikasta ja osin myös ajasta riippumatta. Lisäksi teknologia tarjoaa Köykän mukaan lukuisia mahdollisuuksia muunnella kuntoutusta ja motivoida asiakasta.

Huonona puolena näkisin sen, että tekniikka kiehtoo helposti liiankin paljon ja vie herkästi huomiota luonnollisesta sosiaalisesta kanssakäymisestä. Etäkuntoutuksessa kaikkea ei pysty toteuttamaan kuten lähikuntoutuksessa, mutta näkisin sen enemmänkin teknologiaan liittyvänä haasteena, joka herättää pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja. Teknologian käytön tulee olla aina tilanteeseen sopivaa ja perusteltua, kone ei onneksi ainakaan kovin helposti korvaa terapeutin ja kuntoutujan välistä vuorovaikutusta ja suhdetta, Köykkä kiteyttää.

Johanna Köykälle Tutoris on tuttu toimija jo opiskeluajoilta. Köykkä toimi kolmannen opiskeluvuotensa jälkeen kesällä lasten merirosvokerhon ohjaajana Tutoriksen Meri-Lapin toimipisteessä. Samalla hän näki läheltä työntekijöiden arkea lähietäisyydeltä. – On hienoa, että Tutoris tarjoaa terapia-alojen tuleville osaajille jo opiskeluaikana kosketuspintaa työelämään, Köykkä kommentoi.

Stipendinsä Köykkä aikoo sijoittaa järkevästi asuntosäästötilille. – Iso kiitos stipendistä! Mahtavaa, että muistatte opiskelijoita tällä tavoin, Köykkä kiittää.

 

Johanna Köykän vinkit Pro Gradu -projektiin:

– AIKATAULUTA työ tarkasti, niin aineiston keruu kuin kirjoittaminenkin

– LÖYDÄ itsellesi SOPIVAT TAVAT KIRJOITTAA

– MUISTA LEVÄTÄ VÄLILLÄ

__________________________________________________________________________________________________________

Tutoris Pro Gradu -stipendien seuraava hakujakso alkaa 01.06.2021 ja jatkuu 30.11.2021 saakka. Lue lisää: https://www.tutoris.fi/tutoris/opinnaytetyostipendit/