• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Tutoris Oy:lle ensimmäisenä kuntoutusalalla Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus

Ajankohtaista

Tutoris Oy:lle ensimmäisenä kuntoutusalalla Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus

15.3.2018

Tutoris Oy:lle on myönnetty ensimmäisenä kuntoutusalan yrityksenä Suomessa Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka –tunnus Work Goes Happy –tapahtumassa Helsingissä 15.3.2018. Tunnuksen vastaanotti Tutoris Oy:n henkilöstöjohtaja Arja Kangas.

”Tutoris Oy:llä on pitkä historia perheystävällisyyden toteuttamisessa, joten suuria muutoksia ei ole tarvinnut tehdä vaan yrityksen olemassa olevia käytäntöjä on nyt kirjattu paremmin ja hankkeen myötä asiasta puhutaan enemmän työntekijöiden kesken”, toteaa Tutoris Oy:n toimitusjohtaja Laura Juvala. ”Tärkeää on kehittää perheystävällisyyttä myös perheisiin, jossa lapset ovat lähteneet jo maailmalle sekä lapsettomiin perheisiin”, jatkaa Juvala. ”Vapauden vastapainoksi työntekijällä on myös vastuu ja korostetaan myös sitä”, Juvala tarkentaa.

Lähes 100-prosenttisesti naisvaltaisessa yrityksessä perhevapailla saattaa olla samaan aikaan jopa 25 prosenttia henkilöstöstä. ”Tutoriksen toimintakulttuuriin ovat aina kuuluneet mm. joustava työaika, etätyömahdollisuudet, lomat koululaisten lomien aikoihin ja mahdollisuus itsenäiseen työnsuunnitteluun. Työn ja perhe-elämän yhteensovitusta tuetaan esimerkiksi Lapsi mukaan töihin –päivällä ja Perhe mukana –tapahtumien myötä.  Työntekijöillä on mahdollista tehdä välillä pitempiä työpäiviä, että saa esimerkiksi koululaisten lomien yhteydessä liukumavapaita ja siten suunniteltua perheen yhteistä vapaa-aikaa”, toteaa Tutoris Oy:n henkilöstöjohtaja Arja Kangas.  

Tutoris on edelläkävijä etäkuntoutuksen hyödyntämisessä puhe-, toiminta- ja fysioterapiassa. Välimatkat terapiaa tarvitsevan koululaisen ja terapeutin välillä saattavat olla useita satoja kilometrejä. On sekä Tutoriksen työntekijän että lapsen ja vanhempien etu, kun kuntoutus voi tarvittaessa tapahtua myös etäyhteyden kautta.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma lanseerattiin 31.10.2017. Sen pilotoinnissa on ollut mukana vuodesta 2016 lähtien edelläkävijäorganisaatiota. Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen sai Tutoris Oy:n lisäksi DNA Oyj ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. ”Reilun kahden vuoden aikana näissä kolmessa organisaatioissa on tehty Väestöliiton tukemana perheystävällisyyden alkukartoitus, koko henkilöstöä koskenut perheystävällisyyskysely, kehittämistoimia sekä kokonaisarviointi, johon on kuulunut erilaisia osioita. Kaikki kolme tunnuksen saavaa työnantajaa ovat täyttäneet tunnuksen saamisen kriteerit.” kertoo erityisasiantuntija Anna Kokko Väestöliitosta.

www.perheystävällinentyöpaikka.fi

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Arja Kangas Tutoris Erikoiskuntoutus, p. 044 560 4794, arja.kangas@tutoris.fi

Toimitusjohtaja Laura Juvala Tutoris Erikoiskuntoutus, p. 040 560 6272, laura.juvala@tutoris.fi