Ajankohtaista

Tutoriksen opinnäytestipendi FM Roosa Haipukselle

8.2.2022

Tutoris Oy ojensi maanantaina 7.2.22 Tutoris Pro Gradu -opinnäytestipendin puheterapeutti FM Roosa Haipukselle. Tutoris Oy:n perustaman stipendirahaston tavoitteena on edistää logopedia-alan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Stipendi myönnetään ansiokkaasta opinnäytetyöstä, mikä palvelee kuntoutustyötä ja kohtaa käytännön.

Hallinto- ja laatupäällikkö Marika Pekkarinen ojensi Kuopion toimipisteessä stipendin puheterapeutti, FM Roosa Haipukselle.

Pro Gradu -stipendin saaja FM Roosa Haipus on 25-vuotias puheterapeutti. Haipus valmistui Oulun yliopistosta tammikuussa 2022. Haipus kirjoitti pro gradu -tutkielman autismikirjon lasten vanhempien ajatuksista ja kokemuksista GAS-menetelmän käytöstä puheterapiakuntoutuksessa. Idea tutkielmaan tuli ohjaajalta tutkijatohtorilta ja yliopistonlehtorilta Elina Niemitalo-Haapolalta, joka ehdotti aihetta GAS-menetelmän laadullisesta tutkimuksesta. Neljä opiskelijaa ilmoitti kiinnostuksensa. Jokainen heistä otti oman näkökulman GAS-menetelmään.

Minulla lähtökohtana oli miten vanhemmat ovat kokeneet GAS-menetelmän, Haipus kertoo ja jatkaa, että halusi ottaa tutkielmassaan erityisesti autisminkirjon lasten vanhemmat mukaan tavoitteiden asetteluun.

GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling) on väline, jonka avulla asiakas ja moniammatillinen työryhmä määrittelevät yhdessä kuntoutuksen tavoitteet viisiportaisella asteikolla. Haipus haastatteli tutkimuksessaan viittä vanhempaa ja haastattelut analysoitiin temaattisella analyysillä. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin toteutettu logopedian alalla. Tutkimus antoi tärkeää tietoa puheterapeuteille siitä, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota GAS-tavoitteita pohdittaessa lapsikuntoutujien vanhempien kanssa.

Vaikeinta gradussa oli rekrytoida haastateltavat vanhemmat mukaan.

Haipus koki tutkielman teon kokonaisuutena kivuttomammaksi kuin kandidaatin tutkielman. Siihen vaikutti se, että dataa sai nyt kerätä itse ja silloin sitä myös ymmärsikin paremmin. Haipus arvioi, että itselle mielenkiintoinen aihe on myös iso tekijä saamassaan arvosanassa.

Erinomainen (5) arvosana oli aikamoinen yllätys! En ole kokenut, että olisin hyvä kirjoittaja, oppimalla tekevä Haipus riemuitsee.

Haipus myös kiittää ohjaajaansa, jolta sai aina neuvoja tarvittaessa. Myös muut kolme GAS-menetelmää tutkivat gradun tekijät olivat iso tuki Haipukselle.

Me neljä oltiin samaa aikaa yhdessä graduprosessissa. Ryhmän tuki oli tärkeä tekijä gradun teossa.

Nyt Haipuksella on ”opiskelut purkissa” ja lähitulevaisuudessa hän vain haluaa tehdä kentällä töitä. Viime syksynä Haipus muutti Oulusta Kuopioon loppuharjoitteluun ja jäi töihin sille tielle.

Kyllä tämä on minun oma alani, Haipus sanoo tyytyväisesti. Lukion jälkeen en vielä tiennyt mitä tekisin. Selasin yliopiston sivuja ja mietin mitä voisin opiskella. En ollut ennen kuullutkaan mitä logopedia on, Haipus muistelee ja kertoo, että läpäisi pääsykokeet toisella yrittämällä. Ja hetkeäkään ei ole sen jälkeen katunut.

Haipus kokee, että logopedian opinnot ovat monelle opiskelijalle raskaat. Opintoihin kuuluu paljon kirjallista työtä ja sen päälle pitäisi tehdä vielä gradu. Hänen mielestään se kannattaa silti tehdä ensin alta pois ja lähteä vasta sitten loppuharjoitteluun.

Ainakin se itselle oli palkitsevaa, kun iso kirjoitustyö oli jo tehtynä ja sai keskittyä vain loppuharjoitteluun.

Haipus haluaa kannustaa heitä, joilla vielä gradun tekeminen on edessä. Hän tsemppaa, että jokainen saa ihan varmasti sen valmiiksi, oli elämäntilanne mikä vain opintojen ohessa.

Anna armoa itsellesi, gradu on just niin hyvä, kun siinä hetkessä voi olla. Pitää tehdä parhaansa, mutta viitosta ei tarvitse tavoitella. Arvosana ei määritä millainen puheterapeutti sinusta tulee, Haipus kiteyttää hyvin.

Tutoriksen myöntämä opinnäytestipendi on arvoltaan 1000 euroa ja jäljelle jää vain kysymys: miten Haipus aikoo sen käyttää? Vastaus on valmiina ja helpottunutta intoa täynnä:

Aion lähteä Floridaan lomalle!

Tutoris Pro Gradu -stipendin on toinen Tutoriksen jakama opinnäytestipendi. Ensimmäinen stipendi jaettiin keväällä 2021.

Kevään 2022 opinnäytestipendihaku on auki! Lue lisää tästä.