TUTKIMUKSET

Julkaisemme tällä sivulla linkkejä mielenkiintoisiin pro-gradu tutkimuksiin, AMK ja YAMK -opinnäytetöihin sekä tutkimustietoon pohjautuvia artikkeleita:

  • puheterapiasta
  • toimintaterapiasta
  • fysioterapiasta
  • etäkuntoutuksesta
  • virtuaalikuntoutuksesta

Inspiroivia lukuhetkiä!

puheterapia

Epäsanantoistotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä 6-vuotiailla lapsilla, pro gradu 2014, Oulun Yliopisto
(Marianne Ahonen/Tutoris Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

Kyselytutkimus änkytyskojeen käytöstä ja sen vaikutuksesta puheeseen, pro gradu 2017,  Helsingin Yliopisto
(Liisa Husu/Tutoris Uudenmaan Erikoiskuntoutus)

Kuntoutuskäytännöt kielellisessä erityisvaikeudessa, pro gradu 2016, Oulun Yliopisto
(Suvi Kärjä/Tutoris Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

Pitkittäistutkimus lukutaitoa ennakoivista tekijöistä lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus, pro gradu 2017, Oulun Yliopisto
(Hanna-Leena Hokkinen/Tutoris Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

Viisivuotiaiden lasten kyky tunnistaa sanoja hälyssä, pro gradu 2015, Oulun Yliopisto
(Eveliina Lääkkö/Tutoris Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

Puheterapeuttien kokemukset tablettitietokoneiden käytöstä puheterapiassa, pro gradu 2015, Oulun Yliopisto
(Oona Siira/Tutoris Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

Varhainen sosioemotionaalinen kehitys ja sen yhteys sanaston kehitykseen, pro gradu 2017, Oulun Yliopisto
(Hanna Niskanen/Tutoris Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

Pragmaattiset taidot kouluikäisillä lapsilla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, pro gradu 2015, Oulun Yliopisto
(Krista Nissilä/Tutoris Keski-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

Kielellinen ja pragmaattinen suoriutuminen ennenaikaisina syntyneillä lapsilla 5–6 vuoden iässä CCC-2-menetelmällä arvioituna, pro gradu 2014, Oulun Yliopisto
(Eveliina Kemppainen/Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus)

 

FYSIOTERAPIA

Rohkeasti rinteeseen  – soveltavan laskettelun mahdollisuudet fysioterapiassa, TAMK 2019
(Miia Koskinen, Minna Kylmäkorpi, Anna Peltola – opinnäytetyö, fysioterapeuttikoulutus. Työ tehty Tutorikselle)

Etätutkiminen fysioterapeutin työkaluksi, YAMK Tampere 2018
(Aleksi Sarkkinen ja Petra Peltoniemi/Tutoris Pirkanmaan Erikoiskuntoutus)

ETÄKUNTOUTUS

Linnuntie -hankkeen tulokset
(Kela ja Tutoris Erikoiskuntoutus/Lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke 2016 – 2018)

Leikkiä videon välityksellä
(Tehy-lehti)

”Semmonen into kokeilla, sitä kai se vaatii” : puheterapeuttien ajatuksia ja kokemuksia alle kouluikäisten lasten etäpuheterapiasta, pro gradu 2017, Oulun Yliopisto

virtuaalikuntoutus

Toiston ja semanttisen kontekstin merkitys kohteiden nimeämiseen virtuaaliympäristössä,
pro gradu-tutkielma 2017 Oulun Yliopisto
(Mari Jääskeläinen ja Janita Saastamoinen)