Ajankohtaista

Toimintakykyä neurologisella fysioterapialla

24.3.2017

Maailma muuttuu, kun yhtäkkiä kaadut tai joudut liikenneonnettomuuteen ja saat sen seurauksena aivovamman tai kun kuulet sairastavasi neurologista sairautta. Pystyykö tilanteeseen ikinä sopeutumaan ja sitä hyväksymään? Miten saada kaikesta huolimatta oma elämä hallintaan ja toimintakyky niin hyväksi kuin mahdollista?

Aivovamman saa vuosittain arviolta 15 000-20 000 suomalaista ja sen jälkitilan oireita on vähintään 100 000 henkilöllä. Neurologiset sairaudet ovat hyvin yleisiä. Esimerkiksi migreenistä kärsii yli 500 000 suomalaista ja muistisairaudet ovat yleistyneet väestön ikääntyessä: jopa 120 000 suomalaisella ajatteluun liittyvät toiminnat ovat lievästi heikentyneet, 85 000:lla on vaikean tai keskivaikean dementian ja 35 000:lla lievän dementian oireita. Parkinsonin tauti on noin 10 000 suomalaisella.

Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen.

Vaativan kuntoutuksen erityisosaamista

Työskentelemme fysioterapeutteina TutorisFysiossa Oulussa. Ammattitaidon ylläpitäminen on välttämätöntä alallamme, joten työnantajamme pitää huolen henkilöstön säännöllisestä kouluttamisesta. Viimeisin opintomatka suuntautui Kööpenhaminaan, jossa pääsimme tutustumaan neurologiseen fysioterapiaan.

Tanskan kuntoutuskäytännöt ovat lähes samankaltaiset kuin Suomessa sillä erotuksella, että kun kuntoutuksen piiriin kerran pääsee, niin siihen on oikeutettu koko loppuelämän. Suomessa Kela järjestää kuntoutusta 65 ikävuoteen saakka ja pienimuotoisesti harkinnanvaraisena yli 65-vuotiaille. Tanskassa akuuttivaiheen kuntoutuksesta vastaa valtio, jonka jälkeen siirrytään kuntien toteuttamaan terapiaan ja elinikäinen (life-long) kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti yksityissektorilla. Tanskassa on myös valtion ylläpitämiä pitkälle erikoistuneita neurokuntoutuksen yksiköitä erikoiskuntoutusta tarvitseville.

Tanskassa tutustuimme neurologiseen fysioterapiaan ja neuroterapian malliin niin akuuttisairaalassa kuin yksityisessä fysioterapiakeskuksessakin. Akuuttivaiheen osastolla kuntoutujan päivät o

livat tarkkaan etukäteen suunniteltuja; terapiat, palautuminen ja ravinto sisältyivät yksityiskohtaiseen ohjelmaan. Yksityisessä fysioterapiakeskuksessa ryhmänkuntoutusta seuratessa korostuivat sosiaalisuus ja viihtyminen motivointikeinoina. Ryhmätilanteissa käytettiin paljon parityöskentelyä tai ympyrämuotoa ja hyödynnettiin teknisavusteista kuntoutusta, kuten meillä TutorisFysiossa Oulussa ja Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa Tampereella.

Teknisavusteinen kuntoutus

TutorisFysiossa vaativassa kuntoutuksessa teknisavusteisella ryhmäkuntoutuksella on päästy vaikuttaviin tuloksiin, sillä teknologian ansiosta fysioterapiasta saadaan tehokkaampaan, virikkeellisempää ja turvallisempaa.  Vuonna 2005 aivoinfarktin kokenut Kalevi Leskinen kertoo, että hän on aikaisemmin hyödyntänyt fysioterapiassa perinteisiä menetelmiä, mutta on vakuuttunut oululaisen TutorisFysion teknisavusteisen kuntoutusklinikan varustelusta. – Hämähäkin näköinen iMoove on lempilaitteeni. Sen avulla on löytynyt lihaksia, joiden olemassaolosta en edes tiennyt, Leskinen iloitsee.

 

fysioterapeutit Minna Mattlar ja Ulla Lammi, TutorisFysio Oy – Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

 

Tutoris-konserniin kuuluvat TutorisFysio Oy – Pohjois Pohjanmaan Erikoiskuntoutus Oulusta on Pohjois-Suomen johtava teknisavusteista kuntoutusta tarjoava yritys ja Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksesta Tampereelta löytyy Suomen ensimmäinen teknisavusteinen kuntoutusklinikka. Yritykset tarjoavat asiantuntevaa moniammatillista aivovammakuntoutusta fysio-, toiminta- ja puheterapeuttien ammattitaidolla.

Vuoden 2016 aikana TutorisFysiossa kuntoutettiin 750 asiakasta (13 000 käyntiä) ja Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa 520 asiakasta (20 000 käyntiä). Tutustu Tutoriksen fysioterapiapalveluihin ja varaa aikasi täältä.

 

Lue lisää aiheesta

Neurologinen fysioterapia Tutoriksessa

Neuroliitto

Aivovammaliitto

IS:n juttu neliraajahalvautuneesta huippuvoimistelijasta