• Etusivu
  • Blogi
  • Tiesitkö nämä 6 faktaa autismikirjon häiriöistä?

Ajankohtaista

Tiesitkö nämä 6 faktaa autismikirjon häiriöistä?

2.4.2018

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.  Tiesitkö nämä 6 faktaa autismikirjon häiriöistä?

1) YHDELLÄ SADASTA. Noin joka sadannella ihmisellä väestöstä on autismikirjon häiriö. Ilmiö koskettaa siis huomattavan monen elämää.

2) MONENKIRJAVA. Autismikirjon häiriöllä viitataan laajaan kirjoon erilaisia oirekuvia. Saatat ehkä tietää, että käsitteen alle mahtuu useita eri diagnooseja, kuten esimerkiksi lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi ja Aspergerin oireyhtymä. Diagnoosit näyttäisivät kuitenkin olevan yhdistymässä seuraavassa ICD-tautiluokituksen versiossa autismikirjon häiriöiden alle.

 

3) ILMENEE JOKAISELLA YKSILÖLLISESTI. Autismikirjon häiriöihin liittyy tyypillisesti vaikeutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa muiden kanssa. Lisäksi autismikirjon henkilöillä on usein yli- tai aliherkkyyksiä eri aistiärsykkeisiin, esimerkiksi ääniin, valoihin, kosketukseen, makuihin tai hajuihin. Toisaalta vahvuuksina voivat näyttäytyä esimerkiksi voimakas kiinnostus omiin mielenkiinnonkohteisiin ja kyky havaita yksityiskohtia. Osalla autismikirjon henkilöistä todetaan kehitysvamma, kun taas toisilla älyllinen suoriutuminen voi olla keskimääräistä parempaa. Onkin tärkeää muistaa, että ilmenemismuodot ovat yksilöllisiä, ja autismikirjon häiriö vaikuttaa jokaisen arkeen ainutkertaisella tavalla.

 

4) VAIKUTTAA LÄPI ELÄMÄN. Autismikirjon häiriö kulkee ihmisen mukana läpi koko elämän. Varhainen diagnosointi on tärkeää, jotta tukitoimet päästään aloittamaan pikaisesti. Autismikirjon häiriö vaikuttaa henkilön toimintakykyyn ja tuentarpeeseen yksilöllisesti. Tuentarve arvioidaan jokaisen kohdalla erikseen, ja se voi henkilöllä muuttua eri elämänvaiheissa.

5) KUNTOUTUS AUTTAA. Autismikirjon henkilöt hyötyvät kuntoutuksesta, kuten vaikkapa puhe-, toiminta- tai fysioterapiasta. Kuntoutuksen suunnittelee moniammatillinen työryhmä lääkärin johdolla. Kuntoutuksessa terapeutin on oleellista tehdä yhteistyötä asiakkaan lähipiirin kanssa, jotta harjoiteltavat asiat saadaan saumattomasti siirrettyä käyttöön arjessa. Tutoriksella kuntoutusta toteutetaankin yhteisöllisen kuntoutuksen periaattein, ja kuntoutujan arjen avainhenkilöiden ohjaaminen on meille tosi tärkeää.

6) OSAAMINEN KEHITTYY. Autismikirjon häiriöitä tutkitaan jatkuvasti, ja tiedon karttuessa osaaminen kehittyy. Tutoriksen terapeutit täydennyskouluttautuvat aktiivisesti osallistumalla eri puolella Suomea – ja miksei maailmallakin – järjestettäviin koulutuksiin.

Lisätietoa autismikirjon häiriöistä löydät vaikkapa autismiliiton sivuilta. https://www.autismiliitto.fi/

puheterapeutti Anna Koivukangas – Tutoris Oy Kainuun Erikoiskuntoutus

Tutoris Oy panostaa terapeuttien täydennyskoulutukseen. Terapeuteiltamme löytyykin viimeisin osaaminen autismikirjon häiriöiden kuntoutukseen. Tsekkaa kätevästi yhteystietosivuiltamme terapeutin suorittamat täydennyskoulutukset – se onnistuu klikkaamalla terapeutin nimen alta ”Lisätietoja”. Terapiapaikkaa voit hakea sähköisellä palvelulomakkeella. https://www.tutoris.fi/hae-terapiaan/