Ajankohtaista

Terapeutin kuulumisia

16.2.2016

Samassa veneessä, saman tavoitteen eteen töitä tehden

Aloitin Tutoriksessa maaliskuussa 2015, takana noin 13 vuoden työkokemus kunnallisen puheterapeutin työstä. Tutoris on jäänyt mieleen mm. erilaisten koulutuspäivien standeilta ja entiselle oululaiselle oululaislähtöinen yritys tuntui mukavan ”kotoisalta”. Lisäksi ajatus valtakunnallisesta, lääkinnällisessä kuntoutuksessa edelläkävijän maineen omaavasta työnantajasta hyvine työsuhde-etuineen alkoi kiinnostaa. Itselleni tässä kohtaa uraa ammatillinen kehittyminen oli paikallaan ja uusiin haasteisiin heittäytyminen tervetullutta. Työnantajana Tutoris on ollut kaikkea sitä, mitä etukäteen ajattelin ja enemmänkin; vapautta työssä, työntekijän tukemista ja luottamusta työntekijään. Kuntoutuksen toteuttaminen asiakkaan arkiympäristössä vie syvemmälle kuntoutettavan arkeen ja saa auttamisen keinot löytymään, kun näkee missä ja miten ongelmat näyttäytyvät ”oikeassa elämässä”. Asiakkaan lähiympäristöä on ajoittain haastavaa saada sitoutettua kuntotustoimenpiteisiin, mutta kun terapeutin sitkeys pikku hiljaa palkitaan, työn hedelmiä on upeaa poimia. Yhteisöllisessä kuntoutuksessa on voimaa!

Kalenterivuoden aluksi Tutoriksen vuosikelloon kuuluu toimitusjohtajan teemakierros. Kierroksen aikana Tutoriksen toimitusjohtaja Laura vierailee koko maan aluekeskuksissa vuosittaisten teemojen merkeissä ja tänä vuonna teemana oli Tutorin taidot -ilman alaistaitoja ei ole esimiestaitoja. Teemakierros oli yksi hyvä esimerkki siitä, miten Tutoriksessa koetaan esimiesten ja alaisten välinen suhde; se on yhdessäoloa, yhteistä vastuunottoa ja asioiden jakamista ihminen ihmiselle. Näiden arvojen pohjalta toimivassa työpaikassa on sekä esimiesten että alaisten hyvä olla ja yrityksen toimintastrategia on kestävällä pohjalla.

Esimiehen ja alaisen välisessä suhteessa pätevät kaikki ihmissuhteen lainalaisuudet; älä odota passiivisesti ohjeita ja palautetta, vaan ole aktiivinen ja ota vastuu itsestä ja työyhteisön tavoitteista. Onko minulla oikeanlainen asenne ja suhtautuminen työhän, elämään ja toisiin ihmisiin? Olenko kyllin oma-aloitteinen?Osaanko olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa niin, että kommunikointi toimii molempiin suuntiin, kuuntelen ja tuon asiani selkeästi esille? Esimiehen tehtävä voi olla yksinäinen; hän ei kuulu työntekijöiden joukkoon vaan joutuu katsomaan heitä eri näkökulmasta. Esimies huolehtii siitä, että jokainen työntekijä saa käytettyä täyden potentiaalinsa, auttaa niitä jotka apua pyytävät ja mikä vaikeinta, puuttuu niihin epäkohtiin, joihin on puututtava silloin kun sekä työntekijän että yrityksen etu ei toteudu. Esimiehelle saa ja pitää antaa ehdotuksia, tietoa ja palautetta ilma että hän sitä erikseen kysyy, sillä asioiden perään kyseleminen kymmiltä alaisilta on työlästä. Esimiehen ja alaisen suhde on parhaimmillaan silloin, kun yhdessä ymmärretään että ”samassa veneessä” ollaan ja työskennellään yhdessä saman tavoitteen eteen.

Välittämisen strategia ei voi mennä pahasti vikaan, puhuttaan sitten mistä tahansa ihmissuhteesta. Tutoriksella nähdään, että elämä on kokonaisuus, jonka osa-alueet vaikuttavat toisiinsa ja näin ollen työnantaja välittää myös siitä, että työntekijää on muutkin elämänalueet kunnossa ja elämä olisi hyvää kaikin puolin. Ns. työuupumus ei useinkaan ole pelkästään työstä johtuvaa, vaan meidän muussa elämässä saattaa olla asioita, jotka vaikuttavat myös siihen miten työssä jaksetaan. Hyvinvointia tuetaan Tutoriksella monin tavoin, mm. liikunta- ja kulttuuriseteleillä, liikuntatunnilla työajalla, omavalmentaja -palveluilla ja lisäksi on mahdollista osallistua kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.

Oman elämänmme johtamisessa olemmekin sitten itse vastuussa. TJ:n teemavierailun antiin kuului myös kannustus: onnellinen elämä on meidän jokaisen saatavilla pienillä (tai isoilla!) säädöillä. Ymmärtämällä, mitä asioita välttelet ja huomaamalla, miten reagoit vaikeuksiin, pääset tutustumaan omaan sisinpääsi ja kohtaamaan itsesi. Irtautumalla ennakko-odotuksista ja ” mitähän muut tästä sanovat” -ajattelusta saat rohkeuden nousta maailman katolle ja tehdä elämästäsi itsesi näköisen. Itselleni kolahti Lauran toteamus: ”Laita happinaamari ensin omille kasvoille ja auta sen jälkeen muita”. Ruuhkavuosissa juuri parasta aikaa kahlatessani tämä osui ja upposi. En voi auttaa läheisiäni, jos en muista panostaa omaan hyvinvointiini. Kiitos Tutoriksen tehokkaan työterveyshuollon fysioterapeutteineen ja omahoitajineen, tässäkin asiassa olaan oikein hyvällä mallilla.

Tulevia työvuosia hyvillä mielin odottaen

Minna, Uudenmaan puheterapeutti