• Etusivu
  • Blogi
  • ”Tämähän toimii!” – Etätoimintaterapia yleistyy

Ajankohtaista

”Tämähän toimii!” – Etätoimintaterapia yleistyy

22.10.2018

Mitäköhän tästä tulee? Osaanko käyttää laitteita? Entä jos yhteys pätkii? Monenlaiset kysymykset pyörivät äidin mielessä ennen tyttären ensimmäistä etänä toteutettavaa toimintaterapiakertaa. Jännitys lieventyy, kun tietokoneen ruudulle ilmestyy rauhallisesti ohjausta antava toimintaterapeutti. Tytär innostuu uudenlaisesta tavasta harjoitella taitoja ja äiti pääsee näkemään, mitä toimintaterapiassa tehdään. Hyvin sujuneen etätoimintaterapiakerran jälkeen tuskanhien tilalle on tullut onnistumisen ilo – tämähän toimii!

Perinteisesti hyvin vahvasti lähiterapiaksi miellettävää toimintaterapiaa toteutetaan Tutoriksella yhä enenevissä määrin etänä. Etäkuntoutus soveltuu monenlaisille asiakasryhmille ja moniin eri tilanteisiin. On kuitenkin tärkeää arvioida aina yksilöllisesti asiakkaan mahdollisuudet osallistua etäkuntoutukseen. Tutoriksen ja Kelan Linnuntie -hankkeessa etäkuntoutusta on kehitetty yhteistyössä kuntoutujien ja heidän lähiyhteisöjen kanssa. Hankkeessa toteutettiin myös toimintaterapian osalta etäkuntoutuspilotti, josta saadut tulokset ovat rohkaisevia.  Toimintaterapeutti ja eTutoris-päällikkö Kristiina Kotilainen painottaakin, että ”etätoimintaterapian yleistyessä on tärkeää taata etäkuntoutustiedon saatavuus näyttöön perustuvien ratkaisujen tekemiseksi”.

Voiko vuorovaikutus toimia etänä?

Etenkin lasten etäkuntoutuksessa lähiyhteisön osallistuminen on tärkeää. Etätoimintaterapiassa lapsen läheinen aikuinen eli eAvustaja on mukana jokaisella kerralla. Tämä tukee aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta. Lisäksi toimintaterapeutti voi etäkuntoutuskäynnillä luontevasti ohjata eAvustajaa, jolloin kuntoutumista tukevat keinot voivat siirtyä arkeen. Etäkuntoutuksessa toisen olemus ilmeineen, eleineen ja asentoineen voidaan välittää nykyaikaisen videoneuvottelutekniikan avulla tarkasti.  Näillä keinoilla vuorovaikutus voi siis olla etätoimintaterapiassa yhtä luontevaa kuin lähiterapiassa.

Toimintaterapeutti voi etäkuntoutuskäynnillä luontevasti ohjata eAvustajaa, jolloin kuntoutumista tukevat keinot voivat siirtyä arkeen.

Miten toiminnan terapeuttisuus toteutuu etäkuntoutuksessa?

Toimintaterapian keskeinen elementti on toiminnan terapeuttinen käyttö. Tämä mahdollistuu myös etätoimintaterapiassa. Esimerkiksi lasten etätoimintaterapiassa toiminnan terapeuttisuutta voidaan tukea, kun lapsi harjoittelee uusia taitoja omassa arkiympäristössään, läheisten aikuisten kanssa ja arkiympäristöstä löytyvillä välineillä. Erityisesti aikuisen mukanaolo terapiatilanteissa tuo lisäarvoa etätoimintaterapiaan, sillä aikuisen ohjauksessa lapsen on helppo jatkaa terapiatilanteista tuttujen toimintojen harjoittelua arjessa.

Onko etäteknologian käyttäminen hankalaa?

Etäkuntoutusta toteuttavat toimintaterapeutit ovat uuden äärellä samalla tavalla kuin asiakkaatkin. Etäteknologian käyttäminen on helppoa, kun asenne ja motivaatio ovat kohdallaan. Asiakkaalta etäkuntoutukseen osallistuminen ei edellytä erityistä osaamista ja etäohjelmia oppii käyttämään kuka tahansa, kun kiinnostusta riittää. Etäkuntoutuksessa käytetään aina suojattuja yhteyksiä, joten terapiasuhteen luottamuksellisuus säilyy samalla tavalla kuin lähiterapiassa.

Asiakkaalta etäkuntoutukseen osallistuminen ei edellytä erityistä osaamista ja etäohjelmia oppii käyttämään kuka tahansa, kun kiinnostusta riittää.

Ohjauksellisuus toteutuu etätoimintaterapiassa

Etätoimintaterapiassa ohjauksellisuus toteutuu jokaisella kerralla, sillä eAvustaja on aina mukana terapiassa. Kuntoutusta on helpompi jatkaa arjessa, kun myös kuntoutujan läheinen saa terapiatilanteissa ohjausta toimintaterapeutilta. Esimerkiksi lasten kuntoutuksessa voidaan pohtia, välittyykö hyöty arkeen paremmin terapian toteutuessa kerran viikossa terapeutin kanssa kahden kesken vai etäyhteyden välityksellä niin, että läheinen aikuinen on aina mukana. Mitä mieltä sinä olet?

toimintaterapeutti Elina Soinio, Tutoris Oy – Uudenmaan Erikoiskuntoutus

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista. Tutoriksella etäkuntoutusta toteuttaa aina etäkuntoutukseen sertifioitunut terapeutti. Hae meille etätoimintaterapiaan!

Lue myös:

KELA – etäkuntoutushanke

KELA – etäkuntoutus

Etäkuntoutus – Tutoris Erikoiskuntoutus

Etäkuntoutuksen mahdollisuudet fysioterapiassa – Tutoris Erikoiskuntoutus