Kontakt

TUTORIS OY

KUNDTJÄNST (vardagar 8–16)
Tel. 040 630 3032

Kajaaninkatu 15
90100 ULEÅBORG

yhdessa@tutoris.fi
förnamn.efternamn@tutoris.fi

Styrelse och ledning

FAKTURERINGSADRESS

Tutoris OY

FO-nummer
1844559-3

Pappersfakturor
Tutoris Oy
PL 35162
01051 LASKUT

Nätfakturaadress
Operatör: Nordea
Förmedlarkod: NDEAFIHH
EDI-kod: 003718445593