Ergoterapi

Ergoterapins målsättning är att främja klientens funktionsförmåga och samtidigt handleda den sociala omgivningen.

Boka din tid på 040 630 3032

Fyll i ansökan om terapiplats.

Vi är en av FPA:s serviceproducenter.

FÖR VEM?

 • Problem med rörelseförmågan
 • Utmaningar med att använda händerna
 • Problem att uppfatta bilder och miljö
 • Koncentrationssvårigheter
 • Interaktionsproblem
 • Utmaningar i dagliga aktiviteter
 • Svårigheter med lek- och skolafärdigheter

HUR?

 • Betalningsförbindelse från FPA
 • Betalningsförbindelse från kommun, samkommun eller sjukvårdsdistrikt
 • Som självbetalande kund

GENOMFÖRANDE

 • Vi rehabiliterar och utvärderar. Vi erbjuder multiprofessionell specialkompetens i krävande rehabilitering, där klienten får rätt experter till sitt stöd i vardagen på ett mer flexibelt sätt.
 • Vi genomför. Vardagsrehabiliteringen genomförs som enskild terapi eller gruppterapi, ansikte mot ansikte eller på distans.

VÅRA STYRKOR

 • Mångprofessionell rehabilitering
 • Genomförande av rehabiliteringen i vardagen och vägledning av den sociala omgivningen
 • Neuropsykiatrisk coachning
 • Rehabilitering av störningar i hjärnans blodcirkulation
 • Rehabilitering av uppmärksamhetssvåriheter och exekutiva funktioner
 • Psykiska sjukdomar
 • Kontinuerlig utbildning
 • Distansrehabilitering (läs mer här)

FYLL I ANSÖKAN TILL TERAPI ELLER FRÅGA MER OM VÅRA ERGOTERAPITJÄNSTER YHDESSA@TUTORIS.FI.

Vi följer FPA-standarden för terapi i öppenvården vid produktionen av ergoterapitjänster.