Ergoterapi

  Ergoterapins målsättning är att främja klientens funktionsförmåga och samtidigt handleda den sociala omgivningen.

  Boka din tid på 040 630 3032

  Fyll i ansökan om terapiplats.

  Vi är en av FPA:s serviceproducenter.

  FÖR VEM?

  • Problem med rörelseförmågan
  • Utmaningar med att använda händerna
  • Problem att uppfatta bilder och miljö
  • Koncentrationssvårigheter
  • Interaktionsproblem
  • Utmaningar i dagliga aktiviteter
  • Svårigheter med lek- och skolafärdigheter

  HUR?

  • Betalningsförbindelse från FPA
  • Betalningsförbindelse från kommun, samkommun eller sjukvårdsdistrikt
  • Som självbetalande kund

  GENOMFÖRANDE

  • Vi rehabiliterar och utvärderar. Vi erbjuder multiprofessionell specialkompetens i krävande rehabilitering, där klienten får rätt experter till sitt stöd i vardagen på ett mer flexibelt sätt.
  • Vi genomför. Vardagsrehabiliteringen genomförs som enskild terapi eller gruppterapi, ansikte mot ansikte eller på distans.

  VÅRA STYRKOR

  • Mångprofessionell rehabilitering
  • Genomförande av rehabiliteringen i vardagen och vägledning av den sociala omgivningen
  • Neuropsykiatrisk coachning
  • Rehabilitering av störningar i hjärnans blodcirkulation
  • Rehabilitering av uppmärksamhetssvåriheter och exekutiva funktioner
  • Psykiska sjukdomar
  • Kontinuerlig utbildning
  • Distansrehabilitering (läs mer här)

  FYLL I ANSÖKAN TILL TERAPI ELLER FRÅGA MER OM VÅRA ERGOTERAPITJÄNSTER YHDESSA@TUTORIS.FI.

  Vi följer FPA-standarden för terapi i öppenvården vid produktionen av ergoterapitjänster.