Talterapi

Talterapins målsättning är att förbättra klientens kommunikations- och funktionsförmåga och samtidigt handleda klientes näromgovning.

Boka din tid på 040 630 3032

Fyll i ansökan om terapiplats.

Vi är en av FPA:s serviceproducenter.

FÖR VEM?

 • Försenad och avvikande tal- och språkutveckling
 • Svårigheter att förstå och producera tal
 • Otydligt tal eller problem med röstanvändning
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Problem med att äta och svälja

 

HUR?

 • Betalningsförbindelse från FPA
 • Betalningsförbindelse från kommun, samkommun och sjukvårdsdistrikt
 • Som självbetalande kund

GENOMFÖRANDE

 • Vi rehabiliterar och utvärderar. Vi erbjuder mångprofessionell specialkompetens inom krävande rehabilitering, där klienten i sin vardagen får hjälp av rätt sakkunniga på ett mer flexibelt sätt.
 • Vi genomför. Vi genomför vardagsrehabilitering som individuell terapi eller gruppterapi, ansikte mot ansikte eller på distans.

 

VÅRA STYRKOR

 • Mångprofessionell rehabilitering
 • Genomförande av rehabiliteringen i vardagen och vägledning av den sociala omgivningen
 • Mångsidig erfarenhet av utvecklingsstörningar hos barn
 • Tal-, oral- och sensomotorisk rehabilitering
 • Rehabilitering av ätstörningar
 • Rehabilitering av interaktions- ock kommunikationförmågan
 • Kontinuerlig utbildning
 • Distansrehabilitering (läs mer här)

FYLL I ANSÖKAN om TERAPIplats ELLER FRÅGA MER OM VÅRA TALTERAPITJÄNSTER YHDESSA@TUTORIS.FI.

Vi följer FPA-standarden för terapi i öppenvården vid produktionen av talterapitjänster.