Talterapi

  Talterapins målsättning är att förbättra klientens kommunikations- och funktionsförmåga och samtidigt handleda klientes näromgovning.

  Boka din tid på 040 630 3032

  Fyll i ansökan om terapiplats.

  Vi är en av FPA:s serviceproducenter.

  FÖR VEM?

  • Försenad och avvikande tal- och språkutveckling
  • Svårigheter att förstå och producera tal
  • Otydligt tal eller problem med röstanvändning
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Problem med att äta och svälja

   

  HUR?

  • Betalningsförbindelse från FPA
  • Betalningsförbindelse från kommun, samkommun och sjukvårdsdistrikt
  • Som självbetalande kund

  GENOMFÖRANDE

  • Vi rehabiliterar och utvärderar. Vi erbjuder mångprofessionell specialkompetens inom krävande rehabilitering, där klienten i sin vardagen får hjälp av rätt sakkunniga på ett mer flexibelt sätt.
  • Vi genomför. Vi genomför vardagsrehabilitering som individuell terapi eller gruppterapi, ansikte mot ansikte eller på distans.

   

  VÅRA STYRKOR

  • Mångprofessionell rehabilitering
  • Genomförande av rehabiliteringen i vardagen och vägledning av den sociala omgivningen
  • Mångsidig erfarenhet av utvecklingsstörningar hos barn
  • Tal-, oral- och sensomotorisk rehabilitering
  • Rehabilitering av ätstörningar
  • Rehabilitering av interaktions- ock kommunikationförmågan
  • Kontinuerlig utbildning
  • Distansrehabilitering (läs mer här)

  FYLL I ANSÖKAN om TERAPIplats ELLER FRÅGA MER OM VÅRA TALTERAPITJÄNSTER YHDESSA@TUTORIS.FI.

  Vi följer FPA-standarden för terapi i öppenvården vid produktionen av talterapitjänster.