Stöd- och rörelseorgansrehabiliteringen

TutorisFysio –
Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

Rehapolis
Kiviharjunlenkki 4,
90220 OULU

Reinilä
Kajaaninkatu 15,
90100 OULU

Tel. 020 742 4400

Tidsbokning online

VAD INNEHÅLLER STÖD- OCH RÖRELSEORGANSREHABILITERINGEN?

Fysioterapin för störningar i stöd- och rörelseorganen baserar sig på exakt fysioterapeutisk forskning, som används som bas för att planera genomförandet av fysioterapin. Självständig träning enligt instruktioner hjälper till att förbättra och upprätthålla resultaten.

En lyckad rehabilitering baserar sig på en förståelse av hela kroppens funktionella helhet. Att bara behandla problemet leder inte till långvariga resultat, utan man måste också förstå vad som har orsakat smärtan eller begränsningen i rörelseförmågan. Fysioterapeutens viktigaste verktyg är en stark yrkeskunskap, som vi upprätthåller med regelbundna tilläggsutbildningar.

Kunnande och metoder

 • Manuell terapi: OMI, Mulligan, MDT (Mc Kenzie), osteopati, kraniosakralterapi
 • Fasciabehandlingar
 • Kinesiotejpning
 • Fysikaliska maskinbehandlingar
  • Elektrisk smärt- och ultraljudsbehandling
  • Lymphatouch
  • Kryoterapi CRYO
  • FES, funktionell elektrostimulering
 • Akupunktur och dryneedling
 • Fysioterapeutisk handledning
 • Terapeutisk träning
 • Teknikassisterad rehabilitering
 • Direktmottagning till fysioterapeut
 • Käkledsbehandlingar (TMD)
 • Specialiserade smärtfysioterapeuter
 • Amputationsrehabilitering
 • Certifierad Kinetic Control movement therapist (KCMT)

Den centrala idén i Kinetic Control-metoden är att okontrollerad, överdriven rörelse orsakar smärta. Syftet är att med hjälp av övningarna aktivera muskler som reagerar för sent och på så sätt återställa rörelsens normala kontrollsystem. Idén är att på basen av noggrant bestämda test kartlägga de individuella orsakerna bakom smärtorna och funktionshindret samt utforma ett individuellt träningsprogram, vars framsteg kontrolleras regelbundet. Syftet är att inverka på orsakerna bakom smärtan och funktionsstörningen och på så sätt förebygga att problemet återkommer.

HUR FÅR JAG EN FYSIOTERAPIPLATS?

KuTill rehabiliteringen kommer man som självbetalande eller med betalningsförbindelse, där betalaren kan vara till exempel FPA, ett försäkringsbolag, arbetsgivare eller den egna hemkommunen.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED FYSIOTERAPI?

I fysioterapi för stöd- och rörelseorganen går man beroende på problemet framåt steg för steg mot ett mer bestående behandlingsresultat. I början kan man genomföra fysioterapin tätt, och sedan gradvis glesa ut gångerna. Ibland räcker några besök hos en yrkeskunnig fysioterapeut. Man kan stöta på motgångar, men det är viktigt att klienten också förstår vikten av uthållighet i träningen.

Målsättningen är att klienten på lång sikt inte ska behöva fysioterapeutens hjälp, utan på egen hand klara av att upprätthålla uppnådda resultat genom sina egna levnadsvanor, ergonomiska val och motionsvanor. Målet är att förbättra arbets- och funktionsförmågan och att vardagen ska löpa smärtfritt.