RecoveriX-neurorehabilitering

Tutoris Erikoiskuntoutus

Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu

Tel. 040 630 3032

Mer information:
Terhi Ikonen (Oulu), p. 044 755 3595
Tarja Gröhn, (Pirkanmaa) p. 050 598 0368

RECOVERIX-NEUROREHABILITERING

I Oulun TutorisFysio och Pirkanmaan Erikoiskuntoutus har man tagit i bruk en Revocerix-neurorehabiliteringsutrustning, som gör det möjligt att bevisa aktiviteten som sker i rehabiliteringspatientens hjärna under träningen. Utrustningen har utvecklats speciellt för rehabilitering av klienter med störningar i hjärnans blodcirkulation och den kan användas både för rehabilitering vid akuta och kroniska skeden. Utrustningen kan användas för rehabiliteringsklienter som har störningar i funktionsförmågan till följd av hjärnskada.

Med den nya neurorehabiliteringsutrustningen kan vi erbjuda Tutoris klienter en revolutionerande, innovativ rehabiliteringsform.  Metoden har konstaterats vara ett mycket effektivt sätt att återställa hjärnan. De bästa resultaten uppnås när rehabiliteringen utförs i serier på 20–25 behandlingsgånger.

HUR FUNGERAR RECOVERIX-NEUROREHABILITERINGSUTRUSTNINGEN?

  • hjärnskadan kan förhindra din förmåga att röra på dig, men kanske inte din förmåga att föreställa dig rörelse!
  • den tänkta rörelsen aktiverar en elstimulans i den över extremiteten, samtidigt stärker den visuella och auditiva responsen hjärnans plasticitet och inlärningen av rörelsen på nytt
  • Med hjälp av RecoveriX-utrustningen påverkar man på hjärnans formbarhet, som hjälper att uppnå en ökad handlingskraft och självständighet i rehabiliteringsklientens vardag
  • när varje terapisession är slut visar systemet en utvärdering av hur träningen lyckats och ger en rapport om rehabiliteringens nivå
  • På Tutoris ges rehabiliteringen av fysio- och ergoterapeuter som specialiserat sig på neurologisk rehabilitering

RECOVERIX-NEUROREHABILITERINGEN INNEHÅLLER:

  • en individuellt utformad, helhetsinriktad terapi byggd på rehabiliteringsklientens behov, inklusive RecoveriX-träning i kombination med hemövningar i enlighet med målsättningen
  • terapeuthandledning på distans under hemträningsperioden
  • terapiperiod 25 h
  • genomförande 2–3/ggr per vecka