Neurologisk fysioterap

TutorisFysio –
Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

Rehapolis
Kiviharjunlenkki 4
90220 OULU

Reinilä
Kajaaninkatu 15
90100 OULU

Tel. 020 742 4400

Tidsbokning online

VAD ÄR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI?

Neurologisk fysioterapi är avsedd för personer som rehabiliteras för sjukdomar eller skador i det centrala och perifera nervsystemet. Fysioterapins målsättning är att förbättra funktions- och arbetsförmågan och att stöda klienten att klara sig i vardagen. Rehabiliteringen baserar sig på gemensamt uppställda individuella mål..

Neurologisk fysioterapi hör till vårt starka specialkunnande. Vi använder oss av den senaste forskningsbaserade kunskapen och kunnandet om olika sjukdomar och skador samt de senaste rehabiliteringsmetoderna.

Den som söker sig till neurologisk fysioterapi kan ha t.ex.

  • Störningar i hjärnans blodcirkulation
  • Hjärnskada eller ryggmärgsskada
  • MS eller muskelsjukdom
  • Parkinsons sjukdom
  • Utvecklingsstörning, CP

HUR FÅR JAG EN FYSIOTERAPIPLATS?

Till neurologisk rehabilitering kommer man som självbetalande eller med betalningsförbindelse, där betalaren kan vara till exempel FPA, ett försäkringsbolag, arbetsgivaren eller den egna hemkommunen.

VAD INNEHÅLLER FYSIOTERAPIN?

Neurologisk fysioterapi innehåller alltid en inledande kartläggning, och på basen av den görs en individuell terapiplan och målsättningar. Terapin innehåller ofta funktionella övningar eller övningar i att röra sig, muskelaktivitets- eller rörlighetsträning, känselträning, smärtrehabilitering etc. Metoderna som används väljs enligt rehabiliteringsklientens behov.

Vi utnyttjar vårt mångsidiga specialkunnande för att möjliggöra en för rehabiliteringsklienten lämplig och resultatrik terapi. Ett tätt samarbete med närmiljön även i rehabiliteringsklientens vardag är en väsentlig del av vår service.

VAR OCH MED VILKA REDSKAP?

Neurologisk fysioterapi sker i våra lokaler som är avsedda för detta ändamål och i rehabiliteringsklientens vardag. Lokalerna är tillgängliga och för träningen finns mångsidiga och högkvalitativa rehabiliteringsredskap som passar alla.

Den teknikassisterade kliniken har mångsidig utrustning och redskap speciellt för neurologisk träning. På kliniken är det möjligt att mångsidigt träna handens funktioner, avlastad gångrehabilitering samt olika aktiviteter relaterade till rörelse, kroppskontroll, balans och koordination. Med vår nyaste utrustning kan man också träna t.ex. observations- och minnesfunktioner. RecoveriX-utrustningen för neurorehabilitering har utvecklats speciellt för rehabilitering av störningar i hjärnans blodcirkulation och den kan användas för rehabilitering vid både akuta och kroniska skeden.