Barnfysioterapi

  TutorisFysio –
  Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

  Rehapolis
  Kiviharjunlenkki 4
  90220 OULU

  Reinilä
  Kajaaninkatu 15
  90100 OULU

  Tel. 020 742 4400

  Tidsbokning online

  VAD ÄR BARNFYSIOTERAPI?

  Barnfysioterapins målsättning är att förbättra och upprätthålla barnets funktions- och rörelseförmåga genom att hjälpa barnet att uppleva så mångsidiga och normala rörelsemodeller som möjligt.

  I barnfysioterapi stöds barnets deltagande i lek, utbildning, fritidsaktiviteter och det sociala livet trots sjukdomen eller smärtan. Rehabiliteringen utgår från barnets och familjens behov, och målsättningarna för den skapas tillsammans med familjerna.

  Barnfysioterapin genomförs i våra lokaler samt som hem-, skol- och daghemsbesök.

  BARNKLINIKEN

  I Pirkanmaan Erikoiskuntoutus nya lokaler i Koskikeskus har en barnklinik öppnats där vi praktiserar mångprofessionell rehabilitering. Utrustningen har skaffats med hänsyn till en mångsidig rehabilitering för barnen.

  Fysio-, ergo- och talterapeuterna som genomför rehabiliteringen på barnkliniken är insatta i rehabilitering av barn. Barnet kan på samma gång träffa till exempel två experter från olika specialområden. Barnkliniken stöder tanken om en rehabiliteringsväg där rehabiliteringsklienten gör resan och experterna kommer till klienten.

  Barnfysioterapins målsättningar

  • hjälpa barnet att få mångsidiga och normala rörelseupplevelser
  • göra det möjligt för barnet att röra sig och utföra dagliga aktiviteter handlingskraftigt och självständigt
  • vid behov att vara till hjälp vid valet av hjälputrustning
  • handleda och stöda familjen och näromgivningen för att uppnå gemensamma mål

  Våra kompetensområden

  • Smärtrehabilitering
  • Neurologisk rehabilitering
  • Reumatiska sjukdomar
  • Störningar i stöd- och rörelseorganen
  • Sjukdomar i andningsorganen
  • Teknikassisterad rehabilitering
  • Psykofysisk fysioterapi
  • Bassängterapi