Smärtrehabilitering

TutorisFysio –
Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

Rehapolis
Kiviharjunlenkki 4
90220 OULU

Reinilä
Kajaaninkatu 15
90100 OULU

Tel. 020 742 4400

Tidsbokning online

VAD ÄR SMÄRTREHABILITERING?

I Tutoris Pirkanmaan Erikoiskuntoutus baserar sig smärtrehabiliteringen på forskningskunskap och mångårig erfarenhet. Smärtrehabilitering lämpar sig för personer som av olika orsaker har akuta eller kroniska smärtor och smärttillstånd som man inte hittat orsaken till.

Långvarig smärta försvagar arbets- och funktionsförmågan och de sociala relationerna. Man bör bryta smärtcirkeln i tid genom att söka sig till vård så snart som möjligt. Smärtrehabilitering är ofta en lång process som kräver tålamod av klienten och experten.

VILKA FÖRDELAR FINNS DET MED REHABILITERINGEN?

Smärtrehabiliteringens målsättning kan vara att ta bort det som orsakar smärtan eller att lindra smärtan så pass mycket att klienten kan leva en så vanlig vardag som möjligt utan att smärtan tar över livet. I smärtrehabilitering får klienten också verktyg för att hantera sin egen smärta.

HUR FÅR JAG EN SMÄRTREHABILITERINGSPLATS?

Till smärtrehabiliteringen kommer man med remiss från läkare eller betalningsförbindelse, där betalaren kan vara FPA, ett försäkringsbolag, arbetsgivaren eller din egen hemkommun.

VAD INNEHÅLLER REHABILITERINGEN?

Det väsentliga i smärtrehabilitering är att identifiera och definiera det som orsakar smärtan genom en intervju och inledande undersökning, där smärtmekanismerna identifieras. Efter det kartläggs sätt på vilka man kan påverka symtomen genom att utnyttja olika terapimetoder. I smärtrehabiliteringen utnyttjas olika experters kunnande. På Pirkanmaan Erikoiskuntoutus genomförs rehabiliteringen av smärtfysioterapeuter som är insatta i ämnet samt fysioterapeuter och ergoterapeuter som specialiserat sig på psykofysisk fysioterapi.

Metoder som används i rehabiliteringen är bl.a.

  • metoder för att lära sig smärthantering
  • gradvis motorisk träning (GMI), där t.ex. spegelterapi ingår som en del
  • manuella tekniker
  • funktionell träning
  • psykofysisk fysioterapi
  • fysikaliska maskinbehandlingar
  • hudkänselträning
  • kinesiotejpning
  • akupunktur

Vi har tillgång till den senaste forskningskunskapen om smärtbehandling, och personalen uppdaterar sin kunskap regelbundet i branschrelaterade utbildningar. Smärtbehandling kräver att klienten har en aktiv attityd till rehabiliteringen. Den psykiska delen har också en stor betydelse för rehabiliteringen.