Virtuell rehabilitering

Virtuell rehabilitering är en av våra nyaste rehabiliteringsmetoder som används med tal-, ergo- och fysioterapiklienter. Kontakta oss och fråga mer om vår virtuella rehabilitering

eTutoris av projektledare Kristiina Kotilainen
kristiina.kotilainen@tutoris.fi
puh. 044 712 1903

VIRTUELL REHABILITERING

Virtuell verklighet är en av våra nya rehabiliteringsmetoder som vi använder som en del av rehabiliteringen av våra klienter. Virtuell verklighet möjliggör aktivt deltagande i en tredimensionell värld skapad av en dator. Olika virtuella miljöer ger sinnesupplevelser och fördjupning i träningen samtidigt som de motiverar klienterna till rehabiliteringen. Tack vare träningen i en virtuell verklighet får klienten repetitioner av det som ska tränas utan att han eller hon märker det.

Virtuell verklighet har använts i såväl tal-, ergo- som fysioterapi.

FÖRDELAR MED VIRTUELL REHABILITERING

  • Ökar antalet repetitioner
  • Mångsidiga motiverande träningsmöjligheter
  • Uppmuntrar barn och vuxna till träningen
  • Olika sinnen kan utnyttjas