Distansrehabilitering

Distansrehabilitering är ett nytt sätt att ordna tal-, ergo- och fysioterapitjänster samt hemrehabilitering överallt i Finland och utomlands – oavsett avstånd.

Vänligen lämna en kontaktförfrågan via e-post: yhdessa@tutoris.fi

DISTANSREHABILITERING

Distansrehabilitering är enkelt, även barn under skolåldern kan delta aktivt på andra sidan skärmen och de lär sig snabbt att använda datorn och musen, vilket ökar barnets motivation till distansterapin. Genom det interaktiva programmet kan både klienten och terapeuten delta aktivt och gå igenom material på datorn. Nästan allt material från pennuppgifter till datorspel kan delas mellan klienten och terapeuten. Hemträningen och informationsutbytet blir mera mångsidigt tack vare att man kan spela in, redigera och spara, eftersom det nämnda materialet kan skickas till klienten med individuella kommentarer som terapeuten gjort. Distansrehabiliteringsprogrammet som Tutoris använder finns tillgängligt för alla datorer som har kamera, mikrofon och högtalare, man behöver bara en e-postadress.

  • Träningen genomförs i klientens egen omgivning.
  • Klienten har videokontakt med terapeuten via datorn.
  • Rehabiliteringen kan utföras av en terapeut som har den bästa möjliga kompetensen för den enskilda klientens behov.

 

EN SKOLGÅNGSHANDLEDARES ERFARENHET AV DISTANSREHABILITERINGEN

”Den här distansterapin har fungerat riktigt bra. Jag talade i går med mamman, och familjen har varit mycket nöjd. Just de här avstånden, när barnet inte behöver ta taxi till S:t Michel efter skolan. Det här skapar tjänster på små orter. Också nu var barnet trött i början, men piggare efter terapin. Jättebra.”

FÖRDELAR MED DISTANSREHABILITERING

• tjänsterna kan erbjudas nästan var som helst
• kunniga specialister som stöd i distansrehabiliteringen
• mångsidiga rehabiliteringsalternativ
• motiverar barnen till träning
• service i kundens egen omgivning
• inget onödigt resande
• gör det ännu lättare för närstående att medverka i rehabiliteringen
• användarvänlighet via datorn