eTUTORIS

Vi erbjuder en helt ny typ av rehabiliteringsmiljö i form av traditionell rehabilitering, robotik, virtual-, nät- och distansvärldar. eTutoris innehåller elektroniska tjänster såsom interaktiv distansrehabilitering och nätterapi samt rehabiliterande spel och appar.

Mer information: Kristiina Kotilainen, 044 712 1903 eller kristiina.kotilainen@tutoris.fi

MÅNGPROFESSIONELL SPECIALREHABILITERING OCH DEN SENASTE TEKNIKEN

Digitalsprånget i rehabiliteringen sker just nu. Vi behöver nya rehabiliteringsmiljöer och -vägar. De olika tjänstevägarna bildar en helt ny typ av rehabiliteringsmiljö i form av traditionell rehabilitering, robotik, virtual-, nät- och distansvärldar.

Flera studier har visat att träning i den virtuella världen stimulerar hjärnan till motiverande träning och på så vis främjar rehabiliteringen. Tack vare tekniken blir rehabilitering mer effektiv, stimulerande och trygg, eftersom den möjliggör en personligare, mer regelbunden och mer medveten träning. Den centrala frågan är med vilka förutsättningar man kan förbättra tillgängligheten, effektiviteten och ändamålsenligheten i rehabiliteringen.

Målet med eTutoris är att utveckla nya tjänster och förnya befintliga tjänster. Vi på Tutoris forskar och testar ständigt nya metoder i takt med att tekniken utvecklas, och vi startar projekt för att förädla vår expertis till nya innovationer inom rehabiliteringen till din fördel.