• Etusivu
  • Blogi
  • Rinne on avoinna kaikille – soveltavaa laskettelua ja lumilautailua fysioterapiassa

Ajankohtaista

Rinne on avoinna kaikille – soveltavaa laskettelua ja lumilautailua fysioterapiassa

5.4.2019

Vamma tai sairaus ei välttämättä ole este laskettelun tai lumilautailun harrastamiselle. Tarvitaan vain motivaatiota, luovuutta ja ennakkoluulottomuutta niin laskijalta kuin terapeutiltakin sekä sopivat välineet lajin toteuttamiseen. Tutoriksen fysioterapeutit Petra, Marianne, Heidi ja Sirpa toteuttivat soveltavan laskettelun liikuntakokeilun Sappeen hiihtokeskuksessa helmikuussa yhdessä TAMKin opiskelijoiden kanssa.

Soveltavaa laskettelua voidaan hyödyntää fysioterapiassa yksilöllisten tavoitteiden pohjalta ammattitaitoisen fysioterapeutin ohjauksessa. Tavallisesti aloitetaan enemmän tukea antavista välineistä ja mahdollisuuksien mukaan edetään ns. tavallisiin lasketteluvälineisiin. Tavoitteena on ohjata kuntoutujaa ja hänen lähihenkilöään toimimaan rinteessä yhdessä, jotta harrastus voi jatkua fysioterapian ulkopuolellakin.

Soveltava lumilautailukokeilu

Mirka on 41-vuotias, jonka liikkumista ja tasapainon hallintaa hankaloittaa alaraajojen lihasjäykkyys. Lumilautailu otettiin vaihtoehtoiseksi keinoksi fysioterapian tavoitteiden tukemiselle, koska lautailussa korostuu tasapainon– ja lantion hallinta sekä painonsiirrot, koordinaatio ja vartalon kiertoliikkeet.

Ennen rinteeseen siirtymistä totuteltiin tasamaalla mm. lautailuasentoon, lautailussa tarvittaviin painonsiirtoihin ja liikkumiseen laudalla. Mirkan kanssa testattiin avustusvannetta, mikä toimi erinomaisena välineenä ensimmäistä kertaa lumilautaa kokeiltaessa. Harjoittelu vaatii paljon toistoja. Tauot ovat myös tärkeitä, koska asennon hallinta liikkeen aikana vaatii huomattavaa lihastyötä ja lihakset väsyvät herkästi.

Mirka on kokeillut sekä suksilla laskettelua että lumilautailua. Hänen mielestä lumilautailun etuina on kehonhallinnan ja tasapainon kohentuminen ja vatsalihasten harjaantuminen.

”Seisoma-asentoni lumilaudalla on huomattavasti parempi kuin ilman lautaa. Polvet kääntyvät automaattisesti ulkokiertoon ja samalla pystyasento laudalla saa aikaan lonkkien ja loitontajien venytyksen.  Lajikokeiluna todellakin tykkäsin lumilautailusta, Mirka toteaa”.

Kelkkalaskua tukisuksien avulla

Antti on 23-vuotias, jonka liikkumistaa ja toimintakykyä hankaloittaa kaularanka -tason osittainen selkäydinvamma, minkä seurauksena alaraajoissa ei ole aktiviteettia, keskivartalon hallinnassa ongelmia, käsien puristusote ja hienomotoriset toiminnot ovat puutteellisia. Antti lumilautaili aktiivisesti ennen vammautumistaan, joten vammautumisen jälkeen hän halusi kokeilla kelkkalaskua tukisuksien avulla.

Aluksi laskettelussa keskityttiin enemmän oikean laskuasennon löytämiseen ja totuteltiin rinteessä kelkan herkkyyteen Antin ylä -ja keskivartalon liikkeitä hyödyntäen. Ylävartaloon kehitettiin hänelle lisätukea erinäisten joustavien vöiden avulla. Nyt talven 2019 liikuntakokeilussa laskuasentoa vietiin aktiivisempaan suuntaan Antin ottaessa käyttöön out -trigger tukisukset.

Out -triggereiden avulla hän pystyy aktiivisesti tasaisella alustalla lykkimään itseään eteenpäin ja rinteessä hyödyntämään tukisuksia käännöksissä. Puristusotteen puuttuessa pidettiin out -triggerit koko ajan liukuasennossa ja kädet kiinnitettiin tukisuksiin otetta tukevien hanskojen avulla. Out-triggereiden käyttö vaatii harjoittelua ja toistoja, mutta mahdollistaa kokonaisvaltaisemman rasituksen ja tukee enemmän kuntoutujan itsenäistä laskemista.

Antin mukaan kuntoutuksen kautta on koettu löytävän asioita ja tekemisiä, jotka tuovat hänen elämäänsä mielekkyyttä.

TUNNELMIA RINNEPÄIVÄSTÄ

Antin kelkkalaskua tukisuksien avulla ja Mirkan avustusvanne ja painon siirtoharjoittelua ennen rinteeseen menoa.

 

Tutoriksen fysioterapeuteilla on erikoisosaamista soveltavaan alppihiihtoon ja lumilautailuun. Ota yhteyttä niin fysioterapeuttimme laativat sinulle yksilölliset tavoitteet!

Malike tarjoaa neuvontaa lasketteluvälineiden käyttöön ja hankintaan. Niitä voi vuokrata lyhytaikaiseen kokeiluun ennen oman välineen hankintaa tai tilapäiseen käyttöön esimerkiksi lomamatkalle.