Ajankohtaista

Vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa

11.6.2018

Kokeneet kuntoutusalan ammattilaiset puheterapeutti Minna Andersson ja toimintaterapeutti Marika Kankkunen työskentelivät molemmat kunnallisella puolella ennen siirtymistään Tutorikselle tekemään liikkuvaa terapiatyötä. Mikä on saanut heidät pysymään Tutoriksella?

Uudenmaan aluekeskuksessa puheterapeuttina yli kolme vuotta työskennellyt Minna ehti tehdä töitä kahdelle eri kunnalliselle työnantajalle yhteensä kolmentoista vuoden ajan ennen siirtymistään Tutorikselle. Päätös työpaikan vaihtamisesta ei syntynyt hetkessä, mutta päätöstä vauhditti se, ettei Minna kokenut enää kehittyvänsä silloisessa työssään tarpeeksi. Hän myös kaipasi tietynlaista vapautta työhönsä, sillä vastaanottohuoneen seinien sisällä päivästä toiseen työskentely tuntui liiaksi paikkaan sidotulta.

”Alkuun kunnalta lähteminen jännitti, mutta se kannatti! Kellokorttityö ei sovi terapiatyön luonteeseen.”

 

Puheterapeutti Minna Andersson työskentelee kotitoimistoltaan kesäisenä päivänä.
Puheterapeutti Minna Andersson työskentelee kotitoimistoltaan kesäisenä päivänä.

Työn vapaus viehättää

Tällä hetkellä Minna viihtyy työssään hyvin ja arvostaa erityisesti työnantajan tarjoamaa mahdollisuutta suunnitella itse työaikansa ja järjestellä kalenterinsa, kuten hänelle parhaiten sopii. Tätä edesauttaa se, että työ Tutoriksella on hyvin johdettua: työntekijä tietää selkeästi, mitkä hänen työtehtävänsä ovat. Käytännössä vapaus suunnitella oma työviikko näkyy esimerkiksi niin, että Minna hyödyntää usein etätyömahdollisuutta tekemällä kirjallisia töitä kotitoimistolta. Nykyinen työ eroaa edellisestä myös siltä osin, että terapian tavoitteet asetetaan hyvin tarkasti, jolloin kuntoutus on tehokkaampaa. Lisäksi, puheterapian toteutuessa lapsen arkiympäristössä, tuntuu perheidenkin kohtaaminen luontevammalta.

”Arkiympäristössä lapsen edistymisen näkee paremmin kuin tavatessa lasta vastaanotolla.”

Tutoriksella omaan työnkuvaan vaikuttaminen on mahdollista

Toimintaterapeuttina sekä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen tiimien aluepäällikkönä työskentelevä Marika tuli Tutorikselle kahdeksan vuotta sitten. Uralla kehittyminen on ollut Marikalle tärkeää ja vuodesta 2015 alkaen hän on terapiatyön lisäksi hoitanut aluepäällikön tehtäviä, joihin kuuluu mm. toimiminen omien tiimien lähiesimiehenä sekä yhteyshenkilönä alueiden asiakas- ja sopimusasioissa. Marika kehuu mukavia tiimejään, jotka ovat täynnä ammattitaitoisia terapeutteja.

”Mukavien työkavereiden kanssa on ilo toimia.”

Minnan tavoin Marikakin arvostaa vapautta tehdä työtä itselle sopivalla tavalla sekä sitä, että työntekijöihin luotetaan. Marika korostaa myös sitä, että vapaus tuo mukanaan vastuuta, jota itsenäiseen työtapaan liittyy. Terapiatyössä Marika pitää tärkeänä hyviä ja nykyaikaisia työvälineitä, jotka mahdollistavat laadukkaan kuntoutustyön tekemisen. Terapeutit pääsevät hyödyntämään alan uusimpia teknologisia menetelmiä, kuten virtuaalikuntoutusta. Työntekijöiden tiedot ja taidot eivät siis pääse vanhenemaan, vaikka kuntoutusalan kehitys on entistä nopeampaa.

Aluepäällikkö, toimintaterapeutti Marika Kankkunen.
Aluepäällikkö, toimintaterapeutti Marika Kankkunen.

Työhyvinvointi, kouluttautumismahdollisuudet ja kilpailukykyinen palkkaus

Sekä Minna että Marika pitävät tärkeänä työhyvinvointiin panostamista sekä työnantajan tarjoamia kouluttautumismahdollisuuksia. Minnan mukaan kouluttautuminen on Tutoriksella tavoitteellista ja suunnitelmallista ja siitä hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä. Kunnan työssä kouluttautumista ei edellytetty ja ehdotettu samalla tavalla. Molemmat pitävät tärkeänä myös kilpailukykyistä palkkausta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan palkkaan esimerkiksi bonusjärjestelmän kautta.

toimintaterapeutti Elina Soinio, Tutoris Oy – Uudenmaan Erikoiskuntoutus

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista. Tutoris on valittu Suomen parhaaksi ja Euroopan 15. parhaimmaksi työpaikaksi. Vuonna 2016 Tutoris sai Perheystävällinen työpaikka –palkinnon ja vuonna 2018 Tutorikselle myönnettiin Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus.

Kiinnostuitko työskentelystä Tutoriksella? Katso avoimet työpaikat täältä: https://www.tutoris.fi/rekry/

 

Lue myös:

http://www.perheystavallinentyopaikka.fi/tunnus/perheystavalliset-tyopaikat/

https://www.tutoris.fi/tutoriksella-tyossa-joustetaan-perhetilanteen-mukaan/

https://www.tutoris.fi/tutorisosaamo-terapeutin-silmin/

https://www.tutoris.fi/tutoris-hakee-tiimeihinsa-kokeneita-puheterapeutteja/