RecoveriX-aivokuntoutus

Tutoris oy

Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu

Puh. 040 630 3032

Lisätietoja:
Terhi Ikonen (Oulu), p. 044 755 3595
Tarja Gröhn, (Pirkanmaa) p. 050 598 0368

RecoveriX-aivokuntoutus

Oulun TutorisFysiossa ja Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa on otettu käyttöön RecoveriX- aivokuntoutuslaitteisto, joka mahdollistaa kuntoutujan aivoissa tapahtuvan toiminnan todentamisen harjoittelun aikana.  Laitteisto on kehitetty erityisesti aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden kuntouttamiseen ja sitä voidaan käyttää sekä akuutin että kroonisen vaiheen kuntoutukseen. Laitteistoa voidaan käyttää kuntoutujille, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuvia toimintakyvyn häiriöitä.

Uudella aivokuntoutuslaitteistolla voimme tarjota Tutoriksen asiakkaille käänteentekevän, innovatiivisen kuntoutusmuodon.  Menetelmä on todettu erittäin tehokkaaksi keinoksi aivojen uudelleensäätelyssä. Parhaimpiin tuloksiin päästään, kun kuntoutusta tehdään 20 – 25 hoitokerran sarjoissa.

MITEN RECOVERIX-AIVOKUNTOUTUSLAITTEISTO TOIMII?

 • aivojen vaurioituminen saattaa estää kykysi liikkua, mutta ei ehkä kykyäsi kuvitella liikettä!
 • ajateltu liike aktivoi sähköstimulaation yläraajaan, samanaikaisesti visuaalinen ja auditiivinen palaute vahvistavat aivojen plastisuutta ja liikkeen uudelleen oppimista
 • RecoveriX-laitteiston avulla vaikutetaan aivojen muovautuvuuteen, jonka avulla tavoitellaan kuntoutujan omatoimisuuden ja itsenäisyyden lisääntymistä arjessa
 • jokaisen terapiaistunnon päätyttyä järjestelmä näyttää arvioinnin harjoittelun onnistumisesta ja antaa raportin kuntoutumisen tasosta
 • Tutoriksella kuntoutusta antavat neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneet fysio- ja toimintaterapeutit

 recoverix-aivokuntoutus sisältää:

 • yksilöllisesti suunnitellun, kuntoutujan tarpeisiin rakennetun kokonaisvaltaisen terapian, johon sisältyy RecoveriX-harjoittelu yhdistettynä tavoitteen mukaisiin kotiharjoituksiin
 • terapeutin ohjaus etänä kotiharjoittelujakson aikana
 • terapiajakso 25 h
 • toteutus 2 – 3/krt viikossa

RECOVERIX-AIVOKUNTOUTUKSEN HYÖDYT

 • käden toiminnan parantuminen
 • positiivinen vaikutus tasapainoon ja kävelyn laatuun
 • keskittymiskyvyn ja vireystilan parantuminen
 • kehonosien tunnistamisen lisääntyminen
 • kielellisten taitojen kohentuminen
 • kuntoutujan arki helpottuu omatoimisuuden lisääntyessä

NEUVOTTELE LÄÄKÄRISI KANSSA, MIKÄLI SINULLA ON TODETTU:

 • dementia
 • merkittäviä kielen, kongnition tai keskittymisen häiriöitä
 • epilepsia
 • käytät sydämentahdistinta
 • sinulla on metallia hoidettavalla alueella
 • käytät kipustimulaattoria

Lue lisätietoja laitteiston valmistajan sivuilta: RecoveriX

Katso Ylen uutinen aiheesta: https://yle.fi/uutiset/3-9876832