Neurologinen fysioterapia

TutorisFysio –
Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus

Rehapolis
Kiviharjunlenkki 4
90220 OULU

Reinilä
Kajaaninkatu 15
90100 OULU

Puh. 020 742 4400

Verkkoajanvaraus

MITÄ NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA ON?

Neurologinen fysioterapia on tarkoitettu keskushermoston ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Fysioterapian tavoitteena on parantaa toiminta- ja työkykyä ja tukea arjessa selviytymistä. Kuntoutus perustuu yhdessä laadittuihin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Neurologinen fysioterapia on vahvaa erikoisosaamistamme. Hyödynnämme viimeisimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja osaamista erilaisista sairauksista ja vammoista sekä uusimmista kuntoutusmenetelmistä.

Neurologiseen fysioterapiaan hakeutuvalla voi olla esim.

  • Aivoverenkiertohäiriö
  • Aivovamma tai selkäydinvamma
  • MS-tauti tai lihassairaus
  • Parkinsonin tauti
  • Kehitysvamma, CP

MITEN PÄÄSEN FYSIOTERAPIAAN?

Neurologiseen kuntoutukseen tullaan itse maksavana tai maksusitoumuksella, jossa maksajana voi olla esimerkiksi Kela, vakuutusyhtiö, työnantaja tai oma kotikunta.

MITÄ FYSIOTERAPIA SISÄLTÄÄ?

Neurologinen fysioterapia sisältää aina alkukartoituksen, jonka pohjalta laaditaan yksilöllinen terapiasuunnitelma ja tavoitteet. Terapia sisältää usein toiminnallisia tai liikkumisen harjoituksia, lihastoiminnan tai liikkuvuuden harjoitusta, tunnon koulutusta, kipukuntoutusta ym. Käytettävät menetelmät valikoituvat kuntoutujan tarpeen mukaan.

Hyödynnämme monipuolista erikoisosaamistamme kuntoutujalle sopivan ja tuloksekkaan terapian mahdollistamiseksi. Tiivis yhteistyö lähiyhteisön kanssa myös kuntoutujan arjessa on olennainen osa palveluamme.

MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEILLÄ?

Neurologinen fysioterapia tapahtuu tätä tarkoitusta varten suunnitelluissa tiloissamme ja kuntoutujan arjessa. Tilat ovat esteettömät ja harjoitteluun löytyy kaikille sopivat, monipuoliset ja laadukkaat kuntoutusvälineet.

Teknisavusteisella klinikalla on monipuoliset laitteistot ja välineet nimenomaan neurologiseen harjoitteluun. Klinikalla on mahdollista harjoitella  monipuolisesti käden toimintoja, painokevennettyä kävelyä sekä erilaisia liikkumiseen, vartalonhallintaan, tasapainoon ja koordinaatioon liittyviä toimintoja. Uusimmilla laitteillamme voidaan harjoittaa myös esim. havainto- ja muistitoimintoja. RecoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on kehitetty erityisesti aivoverenkiertohäiriöiden kuntouttamiseen ja sitä voidaan käyttää sekä akuutin että kroonisen vaiheen kuntoutukseen.