Kipukuntoutus

Tutoris oy

Rehapolis
Kiviharjunlenkki 4
90220 OULU

Reinilä
Kajaaninkatu 15
90100 OULU

Puh. 020 742 4400

Verkkoajanvaraus

MITÄ KIPUKUNTOUTUS ON?

TutorisFysiossa kipukuntoutus perustuu tutkittuun tietoon ja vuosien kokemukseen. Kipukuntoutus soveltuu henkilöille, joilla on eri syistä johtuvia akuutteja ja kroonistuneita kipuja tai kiputiloja, joiden syytä ei ole löydetty.

Pitkittynyt kipu heikentää työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalisia suhteita. Kipukierre kannattaa katkaista ajoissa hakeutumalla hoitoon mahdollisimman pian. Kipukuntoutus on usein pitkä prosessi, joka vaatii asiakkaalta ja asiantuntijalta kärsivällisyyttä.

MITÄ HYÖTYÄ KUNTOUTUKSESTA ON?

Kipukuntoutuksen tavoite voi olla kivunaiheuttajan poistuminen tai kivun helpottuminen niin paljon, että asiakas pystyisi elämään mahdollisimman tavallista arkea ilman, että kipu hallitsee elämää. Kipukuntoutuksessa asiakas saa myös työkaluja oman kipunsa hallintaan.

MITEN PÄÄSEN KIPUKUNTOUTUKSEEN?

Kipukuntoutukseen tullaan lääkärin lähetteellä itse maksavana tai maksusitoumuksella, jossa maksajana voi olla Kela, vakuutusyhtiö, työnantaja tai oma kotikuntasi.

 

MITÄ KUNTOUTUS SISÄLTÄÄ?

Kipukuntoutuksessa olennaista on tunnistaa ja määritellä kivun aiheuttaja haastattelulla ja alkututkimuksella, jossa tunnistetaan kivun mekanismit. Tämän jälkeen kartoitetaan keinot, joilla oireisiin voidaan vaikuttaa erilaisia terapiamenetelmiä hyödyntäen. Kipukuntoutuksessa hyödynnetään eri asiantuntijoiden osaamista. TutorisFysiossa kuntoutusta toteuttavat asiaan perehtyneet kipufysioterapeutit, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ovat mm.

  • kivunhallinnan oppimisen menetelmät
  • asteittainen motorinen harjoittaminen (GMI), jonka osana esim. peiliterapia
  • manuaaliset tekniikat
  • toiminnallinen harjoittelu
  • psykofyysinen fysioterapia
  • fysikaaliset laitehoidot
  • ihotunnon koulutus
  • kinesioteippaus
  • akupunktio

Käytössämme on viimeisin tutkittu tieto kivunhoidosta ja henkilökunta päivittää tietojaan säännöllisesti alan koulutuksissa. Kivunhoito vaatii asiakkaalta aktiivista asennetta kuntoutumiseen. Psyykkisellä osuudella on myös suuri merkitys kuntoutumisen kannalta.