Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset

Tutoris tarjoaa yksilöllisesti räätälöityjä tilauskoulutuksia. Tutoriksen tilauskoulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.
Kouluttajina toimivat puhe-, toiminta- ja fysioterapia-alan asiantuntijamme.

Alla esimerkkejä koulutuspaketeista.

AIKUISNEUROLOGISEN JA VUODEPOTILAAN
NIELEMINEN JA RUOKAILU

Koulutuksen tavoite:
Henkilökunta ymmärtää nielemisen ja ruokailun merkityksen neurologisen ja vuodepotilaan perushoidossa
ja osaa huomioida niihin liittyviä tekijöitä.

Koulutuksen sisältö:

  1. Nielemistoiminta
  2. Perusasioiden merkitys nielemiseen
  3. Nielemisvaikeudet osastohoitoa vaativan potilaan ja neurologisen potilaan hoidossa

Toteutus: Luento (2 h)
Ajankohta: Tilaajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa erikseen sovittuna ajankohtana
Paikka: Tilaajan osoittamassa, tarkoituksenmukaisessa paikassa tai etäyhteyksin
Kohderyhmä:Hoitohenkilökunta, joka työskentelee terveyskeskuksessa, vanhustenhuollossa, kehitysvammahuollossa ja/tai avoterveydenhuollon yksikössä
Lisätietoja: koulutus@tutoris.fi

VÄLIKORVATULEHDUSTEN VAIKUTUS LASTEN
KIELELLISEEN KEHITYKSEEN

Koulutuksen tavoite:
Osallistuja saa tietoa varhaislapsuuden toistuvien välikorvatulehdusten vaikutuksesta lasten kielelliseen kehitykseen

Koulutuksen sisältö:

Varhaislapsuuden toistuvat välikorvatulehdukset
Kuulotiedon käsittely – kielen oppimisen perusta
Puheäänteiden kuuloerottelu ja puheen tuotto lapsilla, jotka ovat sairastaneet toistuvia välikorvatulehduksia
Välikorvatulehduksia sairastavan lapsen kielen kehityksen tukeminen
Toteutus: Luento (2 h)
Ajankohta: Tilaajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa erikseen sovittuna ajankohtana
Paikka: Tilaajan osoittamassa, tarkoituksenmukaisessa paikassa tai etäyhteyksin
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö
Lisätietoja: koulutus@tutoris.fi