Koulutuspalvelut

Kuntoutusalan ammattilaisen oman osaamisen jatkuva päivittäminen on mitä tärkein tekijä  työhyvinvoinnin ylläpitämisen sekä laadukkaiden kuntoutuspalveluiden tarjoamisen kannalta.

Tutoriksen VerkkoOsaamo on nykyaikainen verkko-oppimisympäristö, jonka koulutusten avulla terapeutit voivat kehittää asiantuntijuuttaan ja osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. VerkkoOsaamon avulla kaikki uudet työntekijät saavat lisäksi kattavan ja tasalaatuisen perehdytyksen.

Ajantasaisen tiedon merkitys
korostuu kuntoutusalalla

Teknologinen kehitys vaatii alan ammattilaiselta jatkuvaa tietojen päivitystä, samoin kuin uuden tutkimustiedon hyödyntäminen ja sen siirtäminen arjen kuntoutustyöhön. Esimerkiksi viime aikoina huimasti kehittyneet neurofysiologiset tutkimusmenetelmät tarjoavat jatkuvasti uutta tutkimustietoa ja teoriapohjaa, jolle laadukas ja tuloksellinen kuntoutus perustuu.  Me Tutoriksella olemme  sitä mieltä, että oman osaamisen jatkuva päivittäminen on mitä tärkein tekijä kuntoutusalan ammattilaisen työhyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta.

Tutoris panostaa Asiantuntijoiden osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen

Tutoris panostaa kuntoutusalan ammattilaistensa osaamisen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Tarjoamme koulutuspalveluja niin sisäisesti omalle henkilöstöllemme kuin ulkopuolisillekin. Koulutuksissamme yhdistyvät vankka teoriapohja ja käytännönläheisyys. Lisäksi kuntoutusalan asiantuntijamme tarjoavat erityisosaamiseensa liittyen tilauskoulutuksia, jotka voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin. Tilauskoulutuksista voi kysyä: yhdessa@tutoris.fi.