Tenhokoti, Helsinki

Tenhokoti
Tenholantie 10
00280 Helsinki

Asumisen kehitysjohtaja
Eija Kyllönen
040 568 6459
eija.kyllonen@tutoris.fi

Tutoris Oy:n aktiivisen asumisen malli saa jatkoa, kun Helsinkiin avataan Tenhokoti. Asukkaille, pääosin muistisairaille vanhuksille, Tenho on ennen kaikkea heidän kotinsa, jonka arki rakentuu tuttujen ihmisten ja toimintojen ympärille. Tenho avaa ovensa Ortonin tiloissa alkuvuodesta 2018.

TENHOKOTI – AKTIIVISTA ASUMISTA

Tenho on koti ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ympäri vuorokauden. Toimintamme perustuu yhteisölliseen ajattelutapaan ja aktiiviseen arkeen sekä niiden soveltamiseen asukkaita parhaiten palvelevalla tavalla. Mahdollistamme asioita, joita asukkaat ovat joskus aiemmin voineet tehdä. Aktiivinen arki rakentuu rutiineista, toiminnallisista kerhoista, musiikista, tilaisuuksista sekä arjen pienistä luksusasioista.

TURVALLINEN JA RIKAS ARKI

Tutoriksella on jo vuosien kokemus hoivapalveluista, joten uuden hoivakodin suunnittelussa huomioidaan ikäihmisten sekä muistihäiriöisten tarpeet alusta asti. Tilojen saneeraustyöt ovat jo käynnissä. Asukaslähtöisellä suunnittelutyöllä luodaan viihtyisä ympäristö, jossa sekä asukkaiden että työntekijöiden on hyvä olla. Kodikkuudella ja muunneltavuudella tuetaan ihmislähtöisen hoivan ja elämänmakuisen arjen luomista.

Arkeen oman mausteensa tuo Tutoriksen kuntouttava työote. Saman katon alla toimivan Tutoriksen Uudenmaan aluekeskuksen puhe- ja toimintaterapeutit työskentelevät yhdessä muun hoitohenkilökunnan kanssa. Fysioterapeuttien osaamista hyödynnetään etäteknologian keinoin.

Kehittyvä teknologia on yksi keskeisiä Tutoriksen vahvuuksia, jonka avulla voidaan tehostaa toimintoja, lisätä virikkeitä ja luoda turvallisuutta. Tärkeintä on hyvä hoiva. Tenhokodin ikkunan takaa avautuva Keskuspuisto tarjoaa upeat ulkoilumahdollisuudet vuodenaikojen mukaan. Luonto ja eläimet ovat yksi keskeinen osa asukkaiden arkea.

Kaikki alkaa positiivisesta suhtautumisesta henkilökunnan haluun toteuttaa ideoita ja siihen, että jokainen pääsee käyttämään osaamistaan. Näin saadaan asukkaiden elämään rikasta sisältöä.

”Tärkeää ei ole kuinka paljon elämässä on päiviä, vaan kuinka paljon päivissä on elämää”.

 

LISÄTIETOJA

Hoivakoti Tenhon asukkaaksi voi hakeutua kuka tahansa joko itsemaksavana tai palvelusetelillä. Henkilöstön rekrytointi käynnistyy syksyllä 2017.

ASUMISEN KEHITYSJOHTAJA
Eija Kyllönen
040 568 6459
eija.kyllonen@tutoris.fi