Hoivapalvelut

Tutoris tarjoaa ikääntyneille kodinomaista, kuntouttavaa ja laadukasta ympärivuorokautista aktiivista asumista.

Kysy lisää: Eija Kyllönen, 040 568 6459 tai eija.kyllonen@tutoris.fi

 

 

Turvallista ja rikasta arkea

TutorisKodeissa yhdistyvät turvallinen asuminen, hoivapalvelut, kuntoutus ja rikas arki. Palveluasunto on oma koti, johon tuodaan omat tavarat ja tutut elämäntavat. Asukkaaksi voi tulla itse maksaen, kunnan ostamalle hoitopaikalle tai palveluseteliä käyttäen.

Hoivapalvelut perustuvat yhteisölliseen ajattelutapaan ja sen soveltamiseen asukkaita parhaiten palvelevalla tavalla. Aktiivisen asumisen palveluiden lähtökohtana on kodinomaisuus ja asukkaiden omien voimavarojen käyttöä sekä kuntoutumista edistävä arki. Toiminnallista arkea rakennetaan yhdessä omaisten ja lähiverkon kanssa. Käytössä on myös puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalvelut.

Välittämisen kulttuuri

Hoivapalveluiden arvomaailmassa näkyy välittämisen kulttuuri; toiminta lähtee asukkaasta ja hänen elämästään. Kulttuuri kohdistuu niin asukkaisiin, heidän omaisiinsa kuin työntekijöihin. Asukkaiden elämänhistorian tunnistaminen ja arvostaminen antavat avaimet laadukkaaseen hoitotyöhön sekä mahdollistavat yksilöllisen hoivan suunnittelun ja toteuttamisen.

Toimintafilosofia ”Yksilöllisesti yhdessä!”

Yhdessä olemme enemmän

Teemme yhteistyötä alueiden järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Toivotamme tervetulleiksi myös vapaaehtoiset, jotka voivat esimerkiksi tulla ulkoiluttamaan vanhusta, lukemaan ääneen kirjaa tai olemaan apuna erilaisissa virkistystapahtumissa.