HOIVAPALVELUT


Kysy lisää, autan mielelläni

Asumisen kehitysjohtaja
Eija Kyllönen
puh. 040 568 6459
eija.kyllonen@tutoris.fi

KYSY LISÄÄ

Hyvää arkea edistävät tekijät hoivakodissa

Arki on ihmisen jokapäiväistä elämää, joka koostuu rutiineista.  Toistuvat rutiinit näkyvät sosiaalisissa tilanteissa, työssä, työtavoissa ja nukkumisessa. Ihmisten tarpeet ilmenevät arjen erilaisissa toiminnoissa, eivätkä nämä tarpeet iän myötä muutu.

Ikäihmisen omannäköinen, hyvä arki koostuu monesta osasta. Erityisen tärkeässä asemassa ovat hoitohenkilökunnan taidot, joita tarvitaan hyvän arjen toteutumisen tueksi. Jotta hoiva olisi hyvää, tarvitsee ikäihminen paljon muutakin kuin perustarpeiden tyydyttämisen. Iloa saa tavallisten rutiinien lisäksi myös ihmisten seurasta ja mielekkäästä tekemisestä.

Toimintakykyä ja elämän tarkoituksellisuutta

Tyytyväisyys ja ilo elämään syntyy perustarpeiden ja arjen sujumisen lisäksi myös turvallisuudesta, yhteenkuuluvuudesta, arvonannosta, rakkaudesta ja itsensä toteuttamisesta. Hyvässä hoivakodissa ympäristö on turvallinen, palvelut ovat saatavilla ja asiakkaalla on luottamus asiakkaan yksilönä kohtaavaan hoivahenkilöstöön. Sosiaalinen vuorovaikutus on päivittäisissä toiminnoissa tärkeää samoin kuin mielekäs tekeminen. Luonto ja asuinympäristö, virkistymismahdollisuudet ja jaksamisesta huolehtiminen luovat tulevaisuuden uskoa, mikä tekee elämästä mielekästä.

Tutoris tarjoaa ikääntyneille aktiivista, kuntouttavaa ja
laadukasta hoivakotiasumista ympäri vuorokauden

Millainen on unelmien hoivakoti ikäihmisten mielestä?

TutorisKotien kehitysjohtaja Eija Kyllönen ja Tenhokodin johtaja Henna Vehmas kyselivät Tenhokotia varten joukolta eläkeläisiä heidän ajatuksiaan unelmien hoivakodista. Heidän mielestään unelmien hoivakoti olisi kodinomainen, josta löytyisi värejä ja oma huone tuttuine esineineen. Ilmapiiri olisi iloinen, lempeä ja ymmärtävä eikä olisi kiireen tuntua. Ruoka olisi maukasta kotiruokaa ja sauna lämpiäisi kodikkaasti. Kodissa voisi puuhastella tuttuja asioita, ulkoilla ja liikkua. Välillä voisi virkistäytyä tanssien, hius-, jalka- tai käsihoitoja saaden.  Ketään ei nostatettaisi väkisin aamulla sängystä ylös tai patistettaisi nukkumaan tiettyyn aikaan vaan huomioitaisiin aamu- ja iltavirkut.

Ympäristöllä voidaan vahvistaa vanhusten voimavaroja ja siksi TutorisKodeissa on aina henkilöstössä myös fysio- tai toimintaterapeutti. Meille on tärkeää, että henkilöstöä on riittävästi, ja että se on sekä osaavaa että pysyvää. Vain näin he oppivat tuntemaan asukkaansa voimavaroineen ja rajoitteineen ja osaavat tarjota heille omannäköistä sekä iloista arkea.

TUTORISKODIT

  • TutorisKotien sydämen muodostavat asukkaat, omaiset ja henkilökunta
  • Toiminnan lähtökohtana on aina asukaslähtöisyys ja välittämisen kulttuuri
  • TutorisKodeissa yhdistyvät turvallinen asuminen, hoivapalvelut, kuntoutus ja aktiivinen arki
  • Aktiivinen arki rakentuu rutiineista, toiminnallisuudesta ja elämyksistä
  • Arjessa on läsnä kuntouttava työote, jonka perustana on Tutoriksen kuntoutusosaaminen
  • Toiminta suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä omaisten ja lähiverkon kanssa

 

“Tuntui lottovoitolta, kun saimme tietää äidin pääsevän hyvään hoivakotiin”

– Pirkko, 58 vuotta, Lahdesta-