PUM – Puhumaan mielikuvien avulla

PUM-materiaali on tarkoitettu puheentuoton kuntoutuksen suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Lisätiedot: yhdessa@tutoris.fi

 

PUM – Puhumaan mielikuvien avulla on Tutoriksen puheterapeuttien kehittämä materiaali, jota voi käyttää mm. äännevirheiden ja puheen motoriikan harjoitteluun.

PUM:n idea syntyi maailmalla käytetystä mielikuva-äänne -menetelmistä. Tutoriksen puheterapeutit ympäri Suomen ovat käyttäneet PUM-materiaalia omassa työssään ja materiaalipaketti on rakennettu heidän kokemuksiaan hyödyntäen.

Artikulaatioharjoituksissa haetaan mielikuvan avulla äänteitä, kuten sihisevä käärme ja tippuva hana. Osa mielikuvista tulee asioista, joita ei todellisuudessa kuulu ääntä, kuten ongenkoukun heilahtelu aaltoilevassa vedessä, joka ei oikeasti kuulosta [j]:ltä, mutta voimme kuvitella äänen.

Mielikuvat toimivat myös muistin tukena myöhemmissä harjoitteluvaiheessa. PUM-materiaali antaa mielikuvien ja muistin tueksi valmiin paketin ja mahdollisuuden suunnitella materiaalin pohjalta kuntoutus yksilöllisesti ja systemaattisesti.

 

 

Kenelle?

PUM-materiaalista hyötyvät erityisesti henkilöt, joilla on

  • äännevirheitä
  • puheen motorisen ohjailun vaikeuksia
  • puheliikkeiden sarjoittamisen vaikeuksia
  • lukihäiriö
  • kuuloerottelun vaikeuksia

Mitä hyötyä?

  • Helposti muistettavat ja omaksuttavat kuvat auttavat äänteiden tuottamista
  • Kuva toimii ärsykkeenä äänteen tuottoon
  • Kuvat toimivat muistin tukena
  • Puheen tuottoa harjoitellaan aina äännetasolta sanatasolle ja lyhyisiin lauseisiin saakka
  • Tulostettava harjoitukset toimivat kotiharjoittelun tukena

Materiaalipaketti sisältää tulostettavat kuvat, valmiita pelipohjia ja harjoitusideoita.

Kysy lisää yhdessa@tutoris.fi.