Linnuntie

Kelan ja Tutoriksen yhteisessä Linnuntie-hankkeessa kehitetään toimivia ja arvioituja toteutustapoja lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen.

LINNUNTIETÄ KUNTOUTUKSEEN

Linnuntie – lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää toimivia ja arvioituja toteutustapoja 1-7 -vuotiaiden lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen. Linnuntie -hankkeessa toteutetaan puhe-, toiminta- ja fysioterapian etäkuntoutuspilotit, joissa etäkuntoutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien ja heidän lähiyhteisönsä kanssa.

Asiakasvalinnat Linnuntie -hankkeen kuntoutuskokeiluihin toteutettiin kevään ja kesän 2017 aikana ja kuntoutuskokeilut kaikissa kolmessa pilotissa ovat olleet käynnissä vuoden 2017 loppuun saakka.

Hanke on käynnistynyt 1.10.2016 ja jatkuu 31.10.2018 saakka.

Tutoriksen Linnuntie -lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke on osa Kelan laajempaa etäkuntoutushanketta. Lue lisää täältä: http://www.kela.fi/etakuntoutus-hanke

Etäkuntoutuksessa lapsi ja hänelle tuttu aikuinen ovat yhteydessä terapeuttiin tietokoneen välityksellä. Etäkuntoutuksen keinoin terapia voidaan toteuttaa pitkienkin välimatkojen päähän ilman siirtymisiä.

YHTEYSTIEDOT

LISÄTIETOJA

Kristiina Kotilainen
Projektipäällikkö
044 712 1903
kristiina.kotilainen@tutoris.fi

Laura Juvala
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
040 560 6272
laura.juvala@tutoris.fi

OHJAUSRYHMÄ

Jarkko Honkonen
Projektipäällikkö
Kelan kuntoutustyöryhmä

Elina Niemitalo-Haapola
FM, pt
Oulun yliopisto

 

Lea Saarni
TtT, ft
Tampereen ammattikorkeakoulu

Tuula Uutela/Mira Lönnqvist
TtM, tt
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutoris on ollut jo vuosina 2015-2016 mukana Kelan etäkuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisprojektin etäkuntoutusselvityksessä. Lue etäkuntoutusselvityksestä lisää täältä.