• Etusivu
  • Blogi
  • Muistelukerho aktivoi ikäihmistä osallistumaan – toimintaa kuntouttavalla otteella

Ajankohtaista

Muistelukerho aktivoi ikäihmistä osallistumaan – toimintaa kuntouttavalla otteella

23.7.2018

Tutoriksen Tenhokoti on Helsingin Ruskeasuolla toimiva uusi hoivakoti ikäihmisille ja muistisairaille. Tenhokoti on asukkaidensa näköinen koti, jonka päivittäisessä toiminnassa korostuvat asukkaiden omien voimavarojen käytön mahdollistaminen sekä arki kuntouttavalla otteella. Tämä tapahtuu panostamalla toiminnallisuuteen ja aktiivisuuteen.

Aktiivisen asumisen malli

Tenhon arjessa asukkaan voimavarojen käyttöä tuetaan kaikessa päivittäisessä toiminnassa.  Ympäristö on suunniteltu vanhuksen toiminnallisuutta tukevaksi. Arjen toiminnot tapahtuvat yhteisissä tiloissa, jolloin jo tiloihin tuleminen useita kertoja päivässä tukee fyysistä toimintakykyä liikkumisen muodossa. Liikkuminen tapahtuu joko itsenäisesti tai hoitajan avustamana. Yhteiset ruokailu- ja tapahtumahetket tukevat sosiaalisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Toimintaterapeutti aktiviteettien arkkitehtina

Paitsi ympäristössä niin myös Tenhon toiminnoissa on huomioitu toiminnallisuus ja aktiivisuus toimintaterapeutin toimiessa suunnittelun ”pääarkkitehtina”. Viikko-ohjelma muotoutuu asukkaiden mieltymysten ja vuodenaikojen perusteella. Ensimmäisen toimintakuukauden aikana ohjelmassa oli mm. ulkoilua, Tutoriksen fysioterapeuttien ohjaamaa tuolijumppaa etäteknologian avulla Oulun TutorisFysiosta käsin, kädentaitojen harjoittelua askarrellen, koordinaatio- ja hahmotusharjoitteita virtuaalilasien avulla, laulu- ja lukuhetkiä, leipomista, rouvakerhoa, pelikerhoa, kaupassa käyntiä ja juhannusjuhlia.

Tenhokodin toimintaa kuntouttavalla otteella - etäjumppahetki fysioterapeutin ohjauksessa.

Muistelukerho kokoontuu

Ohjattu muistelu on yksi tapa antaa ikäihmiselle mahdollisuus osallistua ja olla aktiivinen. Muistelu edistää ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia ja on myös sosiaalinen tapahtuma. Kesän alkajaisiksi Tutoriksella kesätyössä olevat puheterapeuttiopiskelijat ohjasivat muisteluryhmää Tenhon asukkaille. Ryhmän tarkoituksena oli aktivoida muistisairaita asukkaita keskusteluun ja yhteiseen tekemiseen. Ryhmä kokoontui neljä kertaa ja joka tapaamisella oli oma teemansa. Teemat ja sisällöt olivat lyhyesti seuraavanlaiset:

Suomen historialliset tapahtumat ja henkilöt

 – apuna kuvat, musiikki ja videot
– muistelussa mukana myös asukkaiden syntymävuodet ja -paikat

Muistelukerho - toimintaa kuntouttavalla otteella

Musiikki

 – levyraati asukkaille nuoruudesta tutuista kappaleista
– mielipide ilmaistiin punaisten ja vihreiden värikorttien avulla

Luonto

 – bingoa luontokuvien avulla
– aistien herättelyä luonnonmateriaaleja tunnustelemalla ja tunnistamalla

Muistelukerho - toimintaa kuntouttavalla otteella.

Aistit

 – lisää tunnustelua ja tutustumista mm. äänen resonointiin Taikofon-tyynyä apuna käyttäen
– eläimiin ja esineisiin liittyviä vihjeitä kuuloaistia hyödyntäen
– tuoksujen haistelua
– mukana myös pelilauta, jonka toisella puolella oleva eläimen kuva täydentyi jokaisen vihjeen tunnistamisen myötä

Muistelukerho - toimintaa kuntouttavalla otteella.

Selkeästi oli havaittavissa, että kaikki asukkaat nauttivat musiikin kuuntelusta ja peli tehtävämuotona innosti aktiivisuuteen.

Asukkaiden osallistuminen lisääntyi kerta kerralta ja loppua kohden he innostuivat enemmän keskustelemaan sekä ottivat vapaammin osaa toimintaan. Selkeästi oli havaittavissa, että kaikki asukkaat nauttivat musiikin kuuntelusta ja peli tehtävämuotona innosti aktiivisuuteen. Koska ohjaajia oli useampi, pystyivät he huomioimaan kunkin asukkaan tarpeita yksilöllisemmin ja kaikki pääsivät osallistumaan toimintaan tasapuolisesti riippumatta toimintakyvyn tasosta. Tällainen muistoihin perustuva ryhmätoiminta on tärkeää, sillä muistisairas henkilö ilmaisee tunteitaan ja toiveitaan muistojen kautta eivätkä nämä asiat välttämättä nouse esiin hoitotilanteissa. Muisteleminen on mielen hoivaa.

Tarvitseeko läheisesi turvallista kotia, jossa hänestä huolehditaan kuntouttavalla otteella ympäri vuorokauden? Tutustu täysin kotimaiseen Tenhokotiin, jossa moniammatillinen henkilökuntamme huolehtii asukkaistaan.
Haluaisitko tulla tutustumaan paikan päälle? Ota yhteyttä Henna Vehmas p. 040 680 6300 ja sovitaan aika!