Ajankohtaista

Mitkä ihmeen tukiviittomat?

16.11.2017


Miksi viittomia, lapsenhan on tarkoitus oppia puhumaan? – Yleinen kysymys vanhemmilta, kun puheterapiassa otetaan tukiviittomat käyttöön tai vanhemmille suositellaan tukiviittomakurssia. Tukiviittomien tarkoitus ole suinkaan syrjäyttää puhetta kommunikaatiokeinona – vaan päinvastoin edistää puheen kehitystä.

MITEN TUKIVIITTOMAT EROAVAT VIITTOMAKIELESTÄ

Tukiviittomat sekoitetaan usein viittomakieleen, joka on oma virallinen kielensä kielioppisääntöineen ja jota käyttävät äidinkielenään useimmiten kuulovammaiset henkilöt. Tukiviittomat taas ovat yksittäisiä viittomakielestä otettuja viittomia, joita käytetään samalla kun puhutaan. Tarkoituksena ei ole viittoa jokaista puhuttua sanaa, vaan ydinsanat.

TUKIVIITTOMIEN KÄYTTÖ PUHEEN YMMÄRTÄMISEN JA ILMAISUN TUKENA

Tukiviittomien käytöstä on todettu tieteellisesti olevan hyötyä, mikäli lapsen kielellinen kehitys on viivästynyttä. Viittomia voidaan käyttää sekä puheen ymmärtämisen että ilmaisun tukena. Lasten, joiden on vaikea oppia sanoja kuulonvaraisesti, voivat oppia niitä helpommin visuaalisesti viittomia seuraamalla.

Aikuisen käyttämänä tukiviittomat usein hidastavat aikuisen puhetta, selkiyttävät lauserakenteita ja aiheuttavat toistoja. Nämä kaikki asiat helpottavat puheen ymmärtämistä kielihäiriöisellä lapsella. Lisäksi viittomat herättävät lapsen huomion ja ohjaavat lasta katsomaan hänelle puhuvaa aikuista kohti. Usein myös toimintaohjeet voivat mennä paremmin perille, kun sanottua ohjetta tuetaan viittomalla.

Tukiviittomat voivat herätellä puhumattoman lapsen symbolifunktion käsitystä, laajentaa niukasti puhuvan lapsen sanavarastoa, tuoda helpotusta ilmaisukykyyn oman puheen ollessa todella epäselvää, palauttaa sanat helpommin mieleen sananlöytämisvaikeuksissa sekä helpottaa lauseiden muodostusta. Useimmilla tukiviittomat toimivat tukena kielen kehityksessä ja jäävät pois puheen kehittyessä lapsen toimivaksi ilmaisutavaksi.

Viittomien opettelu vie aikaa ja voi tuntua työläältä. Toisaalta viittomien käyttö arjessa on varsin helppoa, sillä ne kulkevat mukana niin kaupassa kuin iltasatuhetkessäkin. Tartu siis rohkeasti tukiviittomiin ja kysy lisätietoa Tutoriksen puheterapeuteilta!

 

Tiesitkö?

  • Kuka tahansa voi opetella tukiviittomia esim. työväenopistoissa
  • Tukiviittomia voi tarkastaa netistä osoitteesta: Suviviittomat ja Papunet
  • Pikkukakkosessa juontaja käyttää tukiviittomia joka kuukauden ensimmäisenä torstaina

Puheterapeutti Sanni Katunpää Tutoris Oy – Lounais-Suomen Erikoiskuntoutus