• Etusivu
  • Blogi
  • Leikitäänkö? – Kaveritaitojen vahvistaminen toimintaterapiassa

Ajankohtaista

Leikitäänkö? – Kaveritaitojen vahvistaminen toimintaterapiassa

13.2.2018

Kaisa on iloinen esikoulua käyvä tyttö, jolla on vilkas mielikuvitus. Hän on taitava kertomaan tarinoita ja piirtämään. Kaisa nauttii arjen rutiineista ja esikoulussa erityisesti yhteiset tehtävätuokiot ovat hänelle mieluisia. Hiljattain esikoulun opettajalle on kuitenkin herännyt huoli siitä, miten leikit toisten lasten kanssa sujuvat. Kaisalla on vahvat omat näkemykset siitä, miten leikkien pitäisi edetä, mikä johtaa usein erimielisyyksiin muiden kanssa. Myös pelitilanteet ovat hänelle haastavia ja hänen on erityisen vaikea sietää pettymyksen tunteita, kuten pelissä häviämistä. Yhteisessä palaverissa esikoulun opettaja ja vanhemmat miettivät, mistä voisivat saada tukea Kaisan kaveritaitojen kehittymiseen.

TOIMINTATERAPEUTTI AVUKSI TUKEMAAN SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTYMISTÄ

Leikki on lapselle tärkeä toiminta ja yhteisleikeissä myös kaveritaidot kehittyvät. Toimintaterapeutti voi kuntoutusalan ammattilaisena tukea lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä silloin, kun kaveritaidoissa on haasteita. Erilaisten arviointi- ja havainnointityökalujen avulla toimintaterapeutti arvioi lapsen tuen tarvetta. Sosiaalisia taitoja voidaan vahvistaa yksilö- tai ryhmämuotoisessa toimintaterapiassa. Tutkimustuloksetkin antavat viitteitä siitä, että ryhmämuotoinen toimintaterapia edistää lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä (Rosenberg ym. 2015). Yksilömuotoinen toimintaterapia voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen ajatellaan olevan lapselle liian haastavaa. Toisaalta, yksilöterapian päättyessä, toimintaterapiaryhmä voi olla luonteva jatkumo kuntoutukselle.

KAVERITAITOJA HARJOITELLAAN IKÄTOVEREIDEN KANSSA

Riippumatta siitä toteutuuko toimintaterapia yksilö- tai ryhmämuotoisena, sosiaalisten taitojen harjoittelu arjen aidoissa toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa ja koulussa, on tärkeää (ks. Case-Smith 2013). On lasta motivoivaa ja hyödyllistä, että leikki- ja kaveritaitoja harjoitellaan ikätovereiden kanssa (Wilkes-Gillan ym. 2016). Joskus sosiaalisia- ja tunnetaitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja ilmaisua, on hyvä harjoitella ensin kahdenkeskisissä terapiatilanteissa. Tämän jälkeen, myös osana yksilöterapiaa, kaveri- ja leikkitaitoja voidaan vahvistaa esimerkiksi toimintaterapeutin tekemillä päiväkotikäynneillä, jolloin terapiakerroille voidaan ottaa ryhmästä kaveri mukaan ns. tukilapseksi.

Tutoris Erikoiskuntoutus tarjoaa sekä yksilö- että ryhmämuotoista toimintaterapiaa sosiaalisten taitojen kehityksen tueksi. Kysy lisää toimintaterapiapalveluistamme oman alueesi toimintaterapeuteilta.

Toimintaterapeutti Elina Soinio – Uudenmaan Erikoiskuntoutus

Lähteet:

Case-Smith, J (2013) Systematic Review of Interventions to Promote Social–Emotional Development in Young Children With or at Risk for Disability

Rosenberg, L, Maeir, A, Yochman, A, Dahan, I & Hirsch I (2015) Effectiveness of a Cognitive–Functional Group Intervention Among Preschoolers With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Pilot Study

Wilkes-Gillan, S, Bundy, A, Cordier, R, Lincoln, M & Chen, Y (2016) A Randomised Controlled Trial of a Play Based Intervention to Improve the Social Play Skills of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Lue myös:

https://www.tutoris.fi/vinkkeja-tasapainoiseen-arkeen-tenavat-tasapainoon-kirjasta/

https://www.tutoris.fi/koulutieni-aloitan-repun-selkaan-pujotan/

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.