Hybridikuntoutus

Hybridikuntoutuksessa yhdistetään lähi- ja etäkuntoutuksen parhaat puolet

Hybriditerapiassa yhdistyy kasvokkain tapahtuva terapia ja etäterapia. Hybriditerapiassa työskennellään kuntoutujan tai kuntoutujan ja perheen kanssa reaaliajassa joko etä- tai lähiterapian keinoin. Hybriditerapiassa yhdistetään lähi- ja etäterapian parhaat puolet ja se tuo joustoja niin aikataulujen sopimiseen, terapiakertojen järjestämiseen kuin lähiyhteisön osallistumiseenkin. Lähi- ja etäkäynneistä voidaan sopia joustavasti asiakkaan ja/tai hänen perheensä yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.

Hybridikuntoutuksen monet edut

 • terapiakertojen määrää voidaan tihentää
 • etäterapiatapaamiset järjestetään reaaliaikaisesti kuntoutujan omaan arkiympäristöön, ei ylimääräistä matkustamista
 • tuo joustavuutta aikataulujen sopimiseen
 • kuntoutujan lähiyhteisöllä entistä paremmat mahdollisuudet osallistua kuntoutukseen, jolloin kuntoutujaa arjessa tukevat käytännöt on helpompi omaksua ja ottaa käyttöön
 • kuntoutuspalvelut asiakkaalle voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti, nopeasti ja yksilöllisesti
 • kuntouttajina etäkuntoutussertifikaatin suorittaneet terapeutit
 • helppokäyttöisyys tietokoneen kautta
 • lähiterapian harjoitteet yhdistettynä teknologian mahdollistamiin monipuolisiin harjoitusmahdollisuuksiin
 • tehokasta, laadukasta ja helposti toteuttavaa hybridikuntoutusta, jossa yhdistyy sekä lähi- että etäterapian edut

Hybridikuntoutuksessa kuntoutuja ja terapeutti ovat yhteydessä toisiinsa helppokäyttöisen videoneuvotteluohjelman avulla. Ohjelman yhteys on aina suojattu: kukaan ulkopuolinen ei pääse osalliseksi tekemiseen.

Miten hybridikuntoutus toteutetaan

 1. Etäterapia toteutetaan jokaisen kuntoutujan omassa elinympäristössä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa tai koulussa.
 2. Kuntoutuja saa sähköpostitse terapeutilta linkin videoneuvotteluohjelmaan.
 3. Kun sekä kuntoutuja että terapeutti ovat käynnistäneet ohjelman, he näkevät toisensa tietokoneen ruudulta.
 4. Interaktiivisen ohjelman kautta kuntoutuja ja terapeutti voivat keskustella luontevasti ja tehdä yhdessä harjoitteita. He voivat myös jakaa keskenään lähes kaiken materiaalin kynätehtävistä tietokonepeleihin.

Etäkuntoutuksen alussa terapeutti perehdyttää kuntouttajan ja hänen mahdollisen aAvustajansa etänä tapahtuvaan kuntoutukseen ja ohjelman käyttämiseen. Kaikki terapeuttimme ovat suorittaneet etäkuntoutusserfikaatin.

Kuntoutujan lähi-ihmiset, oma yhteisö, ovat aktiivisesti mukana etänä tapahtuvassa kuntoutuksessa.

Ohjausta kuntoutujan lähi-ihmiselle

Jokaiselle hybridikuntoutuksen etäkuntoutuskäynnille osallistuu tarpeen mukaan kuntoutujan tukena ja apuna oleva eAvustaja. eAvustajana voi toimia kuka tahansa kuntoutujan läheinen ihminen, lapsella esimerkiksi jompikumpi vanhempi tai vaikkapa erityislastentarhanopettaja. Myös eAvustaja saa terapeutilta ohjausta ja vinkkejä kuntoutujan kanssa toimimiseen.

Hybridikuntoutus on helppoa kaikenikäisille

Hybridikuntoutukseen osallistuminen etäyhteydellä on helppoa kaikenikäisille, oli lähtötaso tietotekniikan käytössä mikä tahansa. Terapia onnistuu jo alle kouluikäisilläkin lapsilla, jotka pystyvät osallistumaan terapiaan aktiivisesti ruudun omalla puolellaan. He oppivat nopeasti tietokoneen ja hiiren käytön, mikä on omiaan lisäämään motivaatiota etänä tapahtuvaa terapiaa kohtaan. Kuntoutujan eAvustaja voi tarvittaessa avustaa palvelun käyttöönotossa.