Koira-avusteinen fysioterapia

Vuorovaikutuksessa kuntoutuskoiran kanssa


Koira-avusteinen fysioterapia on tavoitteellista terapiaa, jossa työtehtäviin koulutetulla koiralla on jokin perusteltu rooli tai tehtävä.

Koira-avusteisen fysioterapian tavoitteet ovat kuntoutussuunnitelman mukaiset ja suurin osa harjoitteista tehdään vuorovaikutuksessa työtehtäviin koulutetun kuntoutuskoiran kanssa.

Koira-avusteinen fysioterapia sisältää aina aktiivisia harjoitteita. Terapialla on oltava myös selkeät tavoitteet. Terapeutin tehtävä on arvioida, hyötyisikö kuntoutuja erityisesti koira-avusteisesta fysioterapiasta.

Mitä koira-avusteisessa fysioterapiassa harjoitellaan

Koira-avusteisessa fysioterapiassa harjoitellaan esimerkiksi

  • tasapainoa
  • lihasvoimaa
  • kehon ja ympäristön hahmotusta
  • ihotuntoon liittyviä tehtäviä.

Samalla opetellaan hallitsemaan mahdollista liikkumisen tai jonkin kehon osan liikuttamisen pelkoa.

Innostavaa harjoittelua

Kuntoutuskoira vaikuttaa kuntoutujaan usein niin, että harjoittelumotivaatio paranee. Tavallisesti myös kommunikoinnin tarve ja tarkkaavaisuus kasvavat ja muistitoiminnot paranevat.

Käytännössä vaikutukset näkyvät niin, että kuntoutuja tekee tavallista haastavampia harjoitteita tai runsaammin toistoja. Kuntoutuja saattaa myös puhua normaalia enemmän. Hän voi olla pitkäjänteisempi harjoitteissaan ja muistaa harjoitteisiin liittyviä toimintatapoja kauemmin kuin keskimäärin muistaisi.

Kuntoutuskoira Sisu – innokas ja kärsivällinen harjoittelukaveri

 

Kuntoutuskoiramme nimi on Sisu. Sitä ohjaa eläinavusteiseen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeuttimme Piia Amper.

 

Sisu on virallinen kasvatus- ja kuntoutuskoira. Se on läpäissyt Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskokeet, koulutuksen ja työnäytöt. Näin sillä on myös Kennelliiton määrittämä hyötykoiratitteli.

 

Kuntoutuskoirallemme on koulutettu noin kaksisataa eri toimintoa: fysioterapeutti voi valita kullekin kuntoutujalle sopivat harjoitteet, joita tehdä kuntoutuskoiran kanssa.

 

Sisu on rohkea, innokas, kärsivällinen ja hiljainen harjoittelukaveri, joka rakastaa yhdessä harjoittelua, herkkuja ja kehuja. Sisulle viestitään sanojen tai käsimerkkien avulla. Kommunikointitapa määräytyy kuntoutujan toimintakyvyn ja terapian tavoitteiden mukaan.

Lisäksi kipukuntoutukseen liittyvät ihotunnon harjoitteet koetaan mielekkäiksi pehmeäturkkisen koiran kanssa.

Katso video henkilökohtaisten hyötykoirien käytöstä.