Ajankohtaista

Kesäharjoittelijana Tutoriksella

1.9.2016

Olen Elina, 22-vuotias kolmannen vuoden logopediaopiskelija. Pidän opiskeluaikana kertyvää työkokemusta tärkeänä osana ammatillista kasvua. Logopediopiskelijana työkokemusta saattaa olla vaikea saada omalta alalta, koska laillistettuna puheterapeuttina saa toimia vasta valmistumisen jälkeen. Tutoris on yksi harvoista terapiapalveluja tarjoavista yrityksistä, joka mahdollistaa logopediaopiskelijoiden työkokemuksen saamisen omalta alalta ennen loppuharjoittelua. Vaikka opiskelijat eivät saa pitää varsinaista puheterapiaa Tutoriksellakaan, kokemus lapsiryhmien vetämisestä ja alan avustavista tehtävistä on opiskelijoille erittäin arvokasta kokemusta tulevaa työelämää ajatellen.

Olin päättänyt hakea Tutorikselle kesätöihin jo edellisenä talvena. Tutoris on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys, jolla on toimipisteitä ympäri Suomea. Valitessani kaupunkia, johon hakisin kesätöihin, Joensuu oli minulle Pohjois-Karjalasta lähtöisin olevalle opiskelijalle luonnollinen valinta. Otin yhteyttä sähköpostitse Tutoriksen Pohjois-Karjalan aluejohtajaan ja sain kutsun haastatteluun. Keväällä kävin haastattelussa ja sain kuulla olevani Tutoriksen Joensuun aluekeskuksen historian ensimmäinen kesätyönhakija. Ilokseni sain myös kuulla, että minut hyväksyttiin kesätöihin ja aloin innolla odottamaan kesäkuun kuudetta päivää, jolloin työni alkaisivat. Työtehtäviini tulisi kuulumaan puheterapeutin pitämien terapioiden seuraaminen ja avustaminen sekä päiväkoti-ryhmien vetäminen ja materiaalien suunnittelu ja valmistaminen.

Olin toimipisteen ainoa kesätyöntekijä kahden viikon ajan. Tänä aikana pääsin muun muassa kulkemaan puheterapeutin mukana kentällä ja seuraamaan, millaista hänen työ todellisuudessa on. Kävimme päiväkodeissa ja asiakkaiden kotona pitämässä puheterapiaa. Pääsin näkemään monipuolisesti sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden terapiatarpeiden arviointia ja itse kuntoutusta. Kuntoutettavien asiakkaiden häiriöt vaihtelivat äännevirheistä afasiaan ja kuntoutusryhmät yksilöterapiasta ryhmäterapiaan. Päiväkotikäynneillä pääsin avustamaan puheterapeuttia R-ryhmien pidossa. Puheterapeutin työn seuraaminen oli todella antoisaa ja opettavaista, sillä sain nähdä asioita, joita ei koulussa ole mahdollista kokea. Sain esimerkiksi nähdä monipuolisesti erilaisia kuntoutettavia häiriöitä eri-ikäisillä asiakkailla. Lisäksi näin, kuinka puheterapia toteutuu asiakkaan kotona ja päiväkodeissa. Automatkoilla minulla oli oiva tilaisuus esittää kysymyksiä puheterapeutin ammattiin ja työtehtäviin liittyen. Toki kaksi viikkoa oli lyhyt aika kartuttaa kokemusta, sillä mielenkiintoa minulla olisi ollut jatkaa pidempäänkin.

Työelämään siirtyminen pyörii yhä enemmän mielessäni, mitä pidemmälle opinnot etenevät. Tulevaan työelämään liittyy paljon erilaisia kysymyksiä ja epävarmuuttakin, koska kokemusta kliinisestä työstä ei ole kertynyt muuta kuin opiskeluaikana pidettyjen terapioiden verran. Valmistuneen puheterapeutin mukana kulkeminen olikin ”turvallinen” tapa kurkistaa tulevaan työelämään ja saada kokemusta omaan alaan liittyvistä asioista. On erittäin hienoa, että Tutoris tarjoaa meille opiskelijoille mahdollisuuden kerryttää arvokasta työkoke-musta omaan alaan liittyen ja tukee näin ammatillista kasvuamme.