• Etusivu
  • Blogi
  • Kehittyvä teknologia tuo uusia mahdollisuuksia vanhusten kuntoutukseen

Ajankohtaista

Kehittyvä teknologia tuo uusia mahdollisuuksia vanhusten kuntoutukseen

3.1.2018

 

Kehittyvä teknologia tuo uusia mahdollisuuksia vanhusten kuntoutukseen 

Kotimaisten kehittämishankkeiden ja projektien tulokset antavat viitteitä siitä, että ikääntyneet suhtautuvat ennakkoluulottomasti uuteen teknologiaan (Nordlund ym. 2014; Vesterinen 2010). Interaktiivisesta etäkuntoutuksesta, jossa fysioterapeutti ohjaa ikääntynyttä kuntoutujaa etälaitteella, on saatu myönteisiä tutkimustuloksia. Kuntoutujat ovat kokeneet etäkuntoutuksen helpoksi ja asiakasystävälliseksi kuntoutusmuodoksi. (Karppi 2011.)

Etäkuntoutus –uudenlainen tapa toteuttaa fysioterapiaa

Tutoris Oy:n Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa työskentelevä fysioterapeutti Petra Peltoniemi kokee, että uuden teknologian käyttöönotto tuo fysioterapiaan uusia mahdollisuuksia. Peltoniemen omat kokemukset etäkuntoutuksen toteuttamisesta ovat olleet myönteisiä. Siitä saatu palaute asiakkailta on ollut positiivista ja uudenlainen tapa toteuttaa fysioterapiaa kiinnostaa ikäihmisiä.

Fysioterapia tulee kotisohvalle

Etäfysioterapia tuo perinteisen fysioterapian rinnalle hyvän lisän ja mm. mahdollistaa terapeutin pääsyn kuntoutujan arkiympäristöön silloin, kun kotikäyntiä ei ole mahdollista toteuttaa. Omaiset ovat Peltoniemen mukaan olleet aktiivisia etäkuntoutusta toteutettaessa, he kyselevät ja kommentoivat rohkeammin, kun fysioterapeutti on tullut etäyhteyksin kotisohvalle.

”Kuntoutujat säästävät aikaa ja rahaa siinä, kun ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään. Ja aina ikääntynyt ei voi edes yksin lähteä kotoaan.”

Vanhukset voivat asua kotona pidempään

Peltoniemi ajattelee teknologian hyödyntämisen lisääntyvän ikääntyvien kuntoutuksessa tulevaisuudessa jopa niin, että erilaisten etämenetelmien myötä ikäihmiset voivat asua omissa kodeissaan entistä pidempään. Etäkuntoutuksen avulla voidaan lisätä ikäihmisten kuntoutuksen intensiteettiä ja se kannustaa kuntoutujaa jatkamaan harjoittelua lähijakson päätyttyä. Kuntoutus voi sisältää esimerkiksi tiiviimpiä kasvokkain toteutettuja jaksoja ja välillä kuntoutujan omatoimista harjoittelua, jota ohjataan etäyhteyden välityksellä.

”Uskon, että tämäntyyppinen lähi- ja etäterapian yhdistäminen tulee kasvamaan ikääntyneiden kuntoutuksessa.”  

Tutoriksen Tenhokodissa hyödynnetään etäyhteyksiä ja virtuaalimaailmoja

Tutoriksella etäkuntoutusta on tehty vuodesta 2012 ja nyt siihen yhdistetään myös robotiikkaa ja virtuaalimaailmoja. Virtuaalimaailma avaa kuntoutujalle uusia ulottuvuuksia ja motivoi ikääntynyttäkin kuntoutujaa uudella tavalla. Uutta teknologiaa tullaan hyödyntämään myös Helsingissä alkuvuodesta 2018 avattavassa Tenhokodissa esimerkiksi fysioterapiapalvelut tuodaan asukkaille etäyhteyksien avulla. Ruskeasuolla Ortonin tiloissa sijaitsevasta hoivakoti Tenhosta tulee koti ympäri vuorokauden hoivaa tarvitseville vanhuksille.

Tutustu alkukeväästä 2018 avautuvaan Tenhokotiin:  https://www.tutoris.fi/palvelut/hoivapalvelut/tenhokoti/

Lähteet:

Karppi M (2011) Interaktiivinen etäkuntoutus ikääntyneen toipilasajan tukena. Kansanterveystieteen pro gradu -tutkimus. Tampereen yliopisto.

Nordlund M, Stenberg L, Forsberg K, Nykänen J, Ranta P & Virkkunen A (2014) Ikäteknologian monimuotoinen maailma – KÄKÄTE-projektin loppuraportti. KÄKÄTE-raportteja 4/2014.

Vesterinen R (2010) Etäkuntoutus – mahdollisuus kuntoutua kotona kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla. Käytettävyystutkimus Innokusti-hankkeesta. Fysioterapian pro gradu -tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

 

Toimintaterapeutti Elina Soinio – Uudenmaan Erikoiskuntoutus

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.

 

Lue myös:

Toimiiko etäkuntoutus?

5 hyvää syytä valita Tutoriksen nettiterapia äännevirheisiin