TutorisKodit

Hyvää, laadukasta ja inhimillistä palveluasumista ja hoivaa

TutorisKodit ovat tehostetun palveluasumisen hoivakoteja. Meillä toiminnan lähtökohtana on aina asukkaiden hyvä tunteminen, turvallinen arki ja välittämisen kulttuuri.

TutorisKodit ovat palvelukoteja, jossa elämme mahdollisimman tavallista arkea: jokaisen itsensä näköistä, elämänmakuista ja turvallista. Teemme asioita, joita asukkaamme ovat tottuneet tekemään aikaisemminkin ja josta he nauttivat.

Erityisen tärkeää meille on se, että opimme tuntemaan asukkaamme mahdollisimman hyvin. Käymme yhdessä omaisten ja muun lähiverkoston kanssa läpi jokaisen asukkaan historian, kiinnostuksen kohteet, arjen tavat, toiveet ja pelot.

Mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä paremmin voimme suunnitella ja toteuttaa hyvää, inhimillistä ja laadukasta hoivaa.

Tutustu hoivakoteihimme:

Hoivakoti Tenhokoti, Helsinki
Hoivakoti Kotiranta, Kuusamo

Katso video:
Kun pääsin tänne ensimmäisen kerran, huomasin, että turhia murheita.

Palveluasuminen – aktiivista arkea rutiineista ja elämyksistä

TutorisKotien arjen perustana on palveluasuminen aktiivisine asumisen palveluineen. Lähtökohtana on palvelukoti ja arki, joka on kodinomainen, asukkaiden omat voimavarat huomioiva sekä kuntoutumista edistävä. Toteutamme palvelut kehittämämme yhteisöllisen toimintamallin Startti-Matka-Pysäkki® mukaisesti.

Tehostetun palveluasumisen yksiköitämme yhdistävät

  • turvallinen, ympärivuorokautinen palveluasuminen viihtyisissä tiloissa
  • laadukas hoiva ja asukkaan toimintakyvyn ylläpito
  • kuntouttava, asukkaan näköinen arki
  • aktiivinen arki, joka rakentuu rutiineista, toiminnallisuudesta ja elämyksistä

Asukkaiden näköistä arkea ja elämää

TutorisKotien palvelukotien arkeen kuuluu muun muassa

  • runsaasti ulkoilua
  • erilaiset vapaa-ajan ohjaajan, fysioterapeutin tai muun henkilökunnan suunnittelemat tekemiset yksin tai yhdessä muiden asukkaiden kanssa, esimerkiksi jumpat, leivontatuokiot, musavisat ja ilmapallolentikset
  • viikoittain vaihtuva ohjelma, esimerkiksi vierailevat laulu- ja tanssiesiintyjät, hartaushetket ja terapiakoiran vierailut
  • omahoitajan kanssa tehdyt retket, esimerkiksi kahvilaan, kirjastoon tai vaikkapa ongelle
  • yhteiset arjen ja juhlan hetket omaisten kanssa

Palveluasuminen sisältää myös virike-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa, jossa käytämme hyödyksi myös teknologiaa, esimerkiksi VR-laseja, etäyhteyksiä ja mobiililaitteita. Voimme hyödyntää muun muassa erilaisia nettipelejä hienomotoriikan treenaamisessa, tehdä yhdessä digitaalisia kertomuksia tai harrastaa virtuaalimatkailua. Lisäksi järjestämme ”nettitreffejä” omaisten ja muiden hoivakotien kanssa.

Lue lisää:
eTutoris tuo ennakkoluulottomasti uutta kuntoutukseen teknologian avulla.

Elämykset pohjautuvat asukkaiden toiveisiin

Lisäksi palvelukotiemme arkeemme kuuluvat erityiset tilaisuudet, joita kutsumme elämyksiksi. Ne pohjautuvat asukkaiden omiin unelmiin, toiveisiin ja haaveisiin. Puhumme TutorisKodeissa Unelmat elämään -mallista.

Elämykset voivat olla pieniä tai suuria tilaisuuksia. Tärkeä osa elämyksiä on, että ne suunnitellaan yhdessä. Niissä otetaan aina myös huomioon se, että vaikka asukkaat ovat erikuntoisia, heistä jokaisella on mahdollisuus osallistua elämykseen tavalla tai toisella.

Palveluasumisessa vahvuutena moniammatillinen henkilöstö

TutorisKodeissa arjesta, arjen toiminnoista sekä asukkaiden hyvinvoinnista ja kuntoutuksesta huolehtii moniammatillinen henkilöstö, joka on paikalla palvelukodeissa ympäri vuorokauden.

Moniammatillinen henkilöstö koostuu hoiva- ja kuntoutusalan ammattilaisista, joilla on vahva vanhuspuolen osaaminen ja osalla myös mm. vanhustyön erikoisammattitutkinto. Mukana henkilöstössä on lähihoitajia, sairaanhoitajia, geronomi, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, vapaa-ajan ohjaajia ja laitoshuoltajia. Lisäksi asukkaat saavat tarvittaessa apua Tutoriksen puheterapeuteilta esimerkiksi nielemis- tai kommunikaatio-ongelmiin.

Moniammatillisessa työyhteisössä työntekijät täydentävät toisiaan ja oppivat toisiltaan. Asiantuntijuuden jakamisen lisäksi päällekkäiset työt vähenevät ja työhyvinvointi lisääntyy. Työn lopputulos on usein parempi kuin yksittäisten työntekijöiden suoritukset yhteensä. Yhteistyön avulla usein myös ratkaistaan sellaisia ongelmia, jotka voivat olla liian haasteellisia yksittäisen ammattiryhmän näkökulmasta.

Omahoitaja tärkeä osa yksilöllistä hoivaa

Tärkeä osa TutorisKotien palveluasumista ovat omahoitajat: jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Hän tuntee asukkaan hyvin, yhtä lailla tämän toiveet ja pelot, ilot ja surut. Omahoitaja myös vastaa asukkaan yksilöllisen hoivan suunnittelusta ja toteutuksesta: asukkaan näköisestä arjesta ja asumisesta.

Omaiset osana hoivakodin arkea

Omaiset ovat tärkeä osa TutorisKotien arkea ja elämää. Olemme panostaneet omaisyhteisöihin tavallista enemmän ja ottaneet käyttöön myös Onerva-omaisviestintäsovelluksen. Hoivaviestipalvelun kautta omaiset pääsevät entistä paremmin osaksi läheistensä arkea. Samalla yhteistyö omaisten ja TutorisKotien välillä vahvistuu entisestään.

 

Lue lisää:
Missä on muistisairaan koti?