Ajankohtaista

Etäteknologia osana hoivakodin arkea

10.9.2018

Etäteknologia

Vanhukset haluavat olla yhteyksissä vanhoihin tuttuihin, sukulaisiin ja ystäviin, mutta usein vierailut hoivakotiin ovat mahdottomia pitkien välimatkojen vuoksi. Tällöin avuksi tulee etäteknologia, jonka avulla vanhus voi olla yhteydessä omaisiin. Etäyhteyden kautta omaiset voivat osallistua esimerkiksi hoivakodin juhlatapahtumiin ja hoitoneuvotteluihin.

Etäteknologiaa voidaan hyödyntää myös kuntoutumisen tukena, jolloin ei tarvitse odotella vapautuvia aikoja esimerkiksi fysioterapeutilta. Tutoriksen moniammatillinen kuntoutustiimi on hoitajien apuna etäyhteyden kautta, joka  luo turvallisuutta ja laatua arkeen. Viikoittain Tenhokodissa jumpataan etäfysioterapeuttien ohjaamana.

Lääkärit pystyvät hoitamaan kasvavan määrän asiakkaiden terveystarpeista etävastaanotolla, jolloin perinteinen lääkärikäynti ei ole välttämätön. Etäteknologian avulla hoitajien on helppoa ja nopeaa saada yhteys lääkäriin ja hoitaa asukkaiden asioita sekä saada varmuus mieltä askarruttaviin asioihin.

Tutoriksessa sekä kuntoutuksen että hoivapuolen ammattilaiset suorittavat etäsertifikaatin. Hoivapalveluissa etäsertifikaatin suorittamisen tavoitteena on antaa henkilökunnalle varmuutta ja lisää työkaluja etäteknologian käyttämiseen.  Tavoitteena on myös tiedonkulun helpottaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen hoivakodin arjessa.

Etäteknologiaa voidaan hyödyntää kuntoutumisen tukena, jolloin ei tarvitse odotella vapautuvia aikoja esimerkiksi fysioterapeutilta.

Virtuaalitodellisuus

Teknologian käyttö hoivakodilla ei rajoitu pelkästään etäyhteyksiin, sillä kehittyvä teknologia tuo uusia ulottuvuuksia. Virtuaalitodellisuus on Tutoriksen yksi kuntoutusmenetelmä, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisen tietokoneen luomaan kolmiulotteiseen maailmaan. Virtuaalitodellisuuden avulla vanhuksia voidaan mm. aktivoida samanaikaisesti kevyeen liikuntaan sekä kognitiiviseen harjoitteluun. Virtuaalitodellisuus voi auttaa vanhuksia pysymään virkeänä, mikä puolestaan auttaa ehkäisemään kognitiivista heikentymistä.

Virtuaalimaailmassa ihminen kykenee kokemaan ja tekemään monia sellaisia asioita, joihin hän on fyysisessä maailmassa kykenemätön. Vanhus on esimerkiksi saattanut olla aiemmin innokas matkailija ja virtuaalitodellisuuden kautta hänen on mahdollista matkustaa ympäri maailmaa. Virtuaalitodellisuuden avulla voi palata muistelemaan kotimaisemiin, sillä nykyteknologian avulla on mahdollista kuvata lähes mitä vain ja siirtää se virtuaalitodellisuuteen. Tämä on merkityksellistä ja motivoivaa monelle vanhukselle.

Virtuaalitodellisuuden avulla vanhuksia voidaan mm. aktivoida samanaikaisesti kevyeen liikuntaan sekä kognitiiviseen harjoitteluun.

Nettiterapiapelit

Aivot tarvitsevat haasteita voidakseen hyvin ja säilyttääkseen toimintakykynsä arjen ja ikääntymisen paineissa. Nettiterapiapelien pelaaminen voi parantaa muistia ja nostaa jopa hien pintaan. Hoivakodilla päivittäinen yhdessä pelaaminen lisää yhteisöllisyyttä, aktivoi aivoja ja auttaa hahmottamiskyvyn ylläpitämisessä. Pelaamisen myötä uuden teknologian käytön kynnys laskee tuoden vireyttä ja iloa senioripelaajalle. Tutoriksessa onkin kehitetty kuntoutujille omia pelejä, joita voi hyödyntää myös hoivakodilla esim. Tenkkapoo-muistipelit.

Kuntoutuksessa tärkeä mittari on se, kuinka paljon aikaa siihen pystytään käyttämään ts. kuinka paljon toistoja voidaan tehdä.  Pelien ja virtuaalitodellisuuden kautta se voidaan tehdä mielekkäämmäksi ja sitä kautta myös tehokkaammaksi. Peleistä oppii kehonhallintaa ja pelaaminen on viihdyttävää ja sosiaalista. Teknologia ei koskaan korvaa täysin ihmistä ja inhimillistä läsnäoloa, mutta sen avulla voidaan saadaan hoivakodin arjesta elämänmakuista ja osallistavaa.

Lue lisää aiheesta: 

Blogi: Kehittyvä teknologia tuo uusia mahdollisuuksia vanhusten kuntoutukseen

Blogi: Virtuaalinen sukellus meren syvyyksiin – virtuaalilasit kuntoutustyössä

Etäkuntoutus

Kela – etäkuntoutushanke

TutorisKodit – asumisen kehitysjohtaja, Eija Kyllönen