Ajankohtaista

Etäkuntoutuksessa voi olla todella läsnä

16.3.2020

Etäkuntoutus tuo uusia mahdollisuuksia kuntoutuksen toteutukseen. Terapiaa voidaan toteuttaa joko kokonaan etäyhteyden kautta tai siten, että osa terapiakerroista toteutetaan lähikäynteinä ja osaetäyhteyksin.

Etäterapiassa asiakkaan lähihenkilö/-t eli eAvustaja/-t ovat mukana jokaisella terapiakerralla, mikä mahdollistaa samaan aikaan kuntoutujan yhteisön, kuten päiväkodin tai koulun henkilökunnan tai perheenjäsenten ohjaamisen, jolloin harjoitteet siirtyvät tehokkaammin arkeen. Samalla lähiyhteisö saa apua ja tukea kuntoutujan avustamiseen. Tutoriksen toimintaterapeutti Sanna-Kaisa Domingos de Lima kertookin, että – etäterapiassa lähiyhteisön ohjaus on lähikuntoutusta konkreettisempaa ja nopeampaa, koska eAvustaja pystyy saamaan välittömästi vastauksen mieltä askarruttaviin asioihin.

AKTIIVISTA YHDESSÄ TEKEMISTÄ

Etäkuntoutusohjelmien avulla terapeutit pystyvät nykyään käyttämään harjoitusmateriaaleja interaktiivisesti asiakkaiden kanssa ja terapian toteutus onnistuu kätevästi asiakkaan omalla tietokoneella tai ipadilla. Domingos De Lima painottaa, että etäkuntoutuksen aloittaminen on helppoa, kun yhteisö perehdytetään etäkuntoutuksen toteutukseen etukäteen. – Opetamme asiakkaat etäohjelman käyttämiseen ja testaamme yhteydet ennen ensimmäistä etäkuntoutuskertaa. IT-tuki on käytettävissä myös aina etäyhteysongelmien varalle, Domingos de Lima kertoo.

Tutoriksen puheterapeutin, FM Seija Parpalan mukaan etäohjelmien kehittyminen on helpottanut terapian toteutusta huomattavasti, kun asiakas voi toimia terapiatilanteessa aktiivisesti, kuten siirtää kuvia, pelinappuloita tai piirtää yhteisille materiaalipohjille. Mieluisia harjoituksia ja tehtäviä pystytään myös muokkaamaan uusilla harjoitteilla. Seijalla on useiden vuosien kokemus etäterapiasta ja hän on kouluttautunut aiheeseen USA:ssa. Seija aloitti etäkuntoutuksen toteuttamisen vuonna 2013 ensimmäisten terapeuttien joukossa Tutoriksella.
– Asiakkailta saatu positiivinen palaute ja terapiatavoitteiden saavuttaminen jaksoilla vakuuttavat minut kerta toisensa jälkeen siitä, että etänä toteutettu puheterapia toimii ihan siinä missä lähiterapiakin, Seija toteaa.

Opetamme asiakkaat etäohjelman käyttämiseen ja testaamme yhteydet ennen ensimmäistä etäkuntoutuskertaa. IT-tuki on käytettävissä myös aina etäyhteysongelmien varalle

ASIAKKAAT KOKENEET ETÄTERAPIAN MIELEKKÄÄNÄ

Asiakaskyselyissä vastanneet ovat kokeneet etäterapian mielekkäänä ja todenneet vuorovaikutussuhteen onnistuneen todella hyvin. Palvelun hyvinä puolina korostuu vastauksissa myös joustavuus ja helppous, kun terapia-aikoja on järjestynyt nopeasti ja paikasta toiseen siirtymiset ovat poistuneet. – Etäterapiaanhan pystyy osallistumaan vaikka kotisohvalta, Seija kommentoi. Hänen kaukaisin asiakkaansa on ollut Venäjällä Seijan ohjatessa häntä Suomesta, Oulun toimipisteeltä.

Etäterapian tärkeimpänä hyötynä Seija mainitseekin sen, että kuntoutusta voidaan toteuttaa sellaisiin paikkoihin, joissa puheterapiaa ei muuten ole saatavilla.

Etäterapiaanhan pystyy osallistumaan vaikka kotisohvalta

SOPIIKO ETÄKUNTOUTUS KAIKILLE?

Kelan toteuttaman Linnuntie -hankkeen, Lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen, loppuraportin mukaan yhteisöllinen etäkuntoutus tarjoaa hyvän vaihtoehdon lähikuntoutukselle ja etäterapian todettiin soveltuvan kaikille hankkeeseen osallistuneille kuntoutujille, mutta sen tarve ja sopivuus tulee aina arvioida yksilöllisesti.

Työuransa aikana Parpalalle on ohjautunut etäterapiaan vain muutamia asiakkaita, joille etäkuntoutus ei ole soveltunut. Erään 3-vuotiaan kanssa keskittymisen pulmat ja omaehtoisuus olivat haasteena työskentelyssä ja lapsen kanssa, jolla oli valikoiva mutismi, tehtäviin lukkiutuminen tietokoneen ääressä oli haasteena. – Pitää muistaa, että keskittymisen pulmat ja omaehtoisuus tuovat samalla tavoin myös lähiterapian toteuttamiseen omat käytännön ongelmansa, Seija huomauttaa. Positiivinen palaute ja terapiatavoitteiden saavuttaminen vakuuttavat minut kerta toisensa jälkeen.”
– Näidenkin asiakkaiden kanssa voi etäkuntoutus kuitenkin antaa mahdollisuuden intensiivisempään seurantaan ja lähiyhteisön ohjaukseen, Seija jatkaa.

Positiivinen palaute ja terapiatavoitteiden saavuttaminen vakuuttavat minut kerta toisensa jälkeen.

ROHKEASTI KOKEILEMAAN ETÄKUNTOUTUSTA

Etäterapia tuo sekä Parpalan että Domingos de Liman mielestä monipuolisuutta kuntoutustyöhön sekä parantaa saavutettuvuutta ja yhteisöllisyyttä. Uusien materiaalien ja sovellusten kautta terapiaa voi hyödyntää yhä useampien asiakkaiden kanssa. Seija ja Sanna-Kaisa kannustavat asiakkaita ja terapeutteja rohkeasti kokeilemaan etäkuntoutusta käytännössä. – Hyvien vuorovaikutussuhteiden luominen onnistuu ja etänä voi todella olla läsnä. Kannattaa ennakkoluulottomasti kokeilla ja antaa etäterapian puhua puolestaan, Parpala lopettaa.

Lue lisää etäkuntoutuspalveluistamme.