Ajankohtaista

Erityislapsi ekaluokkalaisena

4.8.2020

Lilli aloittaa tänä syksynä koulun. Lillille ja hänen perheelleen koulun aloittaminen herättää tavallista enemmän huolta ja jännitystä, sillä Lilli on erityislapsi. Vanhempia mietityttää, löytyykö koulusta tarpeellisia tukimuotoja tytölle, entä osaako opettaja valita hänelle parhaan tavan oppia? Miten koulun henkilökunta omaksuu erityislapsen apuvälineet? Miten koulussa suhtaudutaan hänen voimakkaaseen omaehtoisuuteen? Miten taksimatkat kouluun sujuu ja, miten omista tavaroista huolehtiminen onnistuu? Ovatko koulun kaikki tilat oikeasti esteettömiä? Miten nopeasti opettaja pääsee sisälle siihen, mitä erityislapsi osaa ja millaisia tehtäviä hänelle voi antaa? Ei kai lasta vaan kiusata koulussa erilaisuuden vuoksi? Mitä jos hän joutuu riitaan jonkun toisen kanssa?

Lilli perheineen eivät varmasti ole ainoita, jotka miettivät ylläolevia asioita näin elokuun koittaessa. Koulun aloittaminen on lapsen elämän suurimpia käännekohtia ja se herättää suuren kirjon tunteita sekä lapsessa että vanhemmissa. Mikäli kyseessä on vielä erityislapsi, jolla on erityisiä tarpeita oppimisen suhteen, voi koulun alku aiheuttaa ylimääräistä huolta.

Erityislapsi saa tukea tutuilta terapeuteilta

Koulutielle siirryttäessä erityislapsen mukana ovat usein onneksi tutut terapeutit. Monilla lapsilla puhe-, toiminta- tai fysioterapia alkaa jo päiväkodissa ja kouluun siirryttäessä terapeutit ovat mukana lapsen arjessa.

Terapeutin rooli ei suinkaan rajoitu vain kahdestaan lapsen kanssa terapiatilassa puuhailuun, vaan laadukas terapia sisältää myös lähiympäristön mukaan ottamista. Koska lapsi on aina kokonaisuus, tulee terapiakin toteuttaa kokonaisvaltaisesti lapsen lähiympäristö mukaan ottaen.


Moniammatillisella yhteistyöllä vauhditetaan tavoitteiden edistymistä

Koulussa toteutuva terapia mahdollistaa paitsi lapsen terapiassa oppimien taitojen yleistämisen suoraan arkeen, myös tehokkaan jokaviikkoisen viestinnän terapeutin ja koulun henkilökunnan välillä. Toimintaterapeutti voi tarjota vilkkaalle lapselle tuolilla venkoiluun avuksi tasapainotyynyn tai vinkkejä kynäotteen harjoitteluun. Puheterapeutti voi ohjata opettajaa lapsen lukivalmiuksien suhteen, tai neuvoa miten lapselle hankalaa äännettä voisi harjoitella äidinkielen tuntien lomassa. Fysioterapeutti ohjaa parhaaseen työskentelyasentoon ja muistuttaa vaikka tukipohjallisten käytöstä. Yhdessä terapeuttien ja luokan henkilökunnan kanssa voidaan laatia lapsen toiminnanohjausta helpottavaa kuvallista tukea luokkaan tai tehtäviin motivoivaa palkkiojärjestelmä.

Keskenään jaetut vinkit helpottavat erityislapsen toimintakykyä sekä usein vauhdittavat edistymistä tavoitteissa sekä koulussa että terapioissa. Moniammatillisessa yhteistyössä opetus- ja kuntoutusalan ammattilaiset havainnoivat lasta eri näkökulmista ja tekevät yhteistyötä.

Tavoitteiden määrittelyä yhdessä perheen ja ammattilaisten kanssa

Tärkeä yhteistyön muoto kouluissa on yleensä pari kertaa vuodessa järjestettävät HOJKS-palaverit (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joissa yhdessä vanhempien ja ammattilaisten kanssa asetetaan lapsen henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet. Keskustelussa pohditaan, missä taidoissa erityislapsi on edistynyt ja missä tarvitaan vielä harjoitusta. Usein keskustelu etenee niin, että yhdeltä osallistujalta voi nousta esiin ongelma (esim. lapsi syö niukasti) ja muut ammattilaiset lähtevät keksimään siihen ratkaisuja (opettaja kehittää motivoivan palkkiojärjestelmän ruokailuun, toimintaterapeutti tekee kuvallisen ohjeen tilanteeseen ja puheterapeutti tarkastaa syömistaidot suun motoriikan ja sensoriikan osalta).

Tutoris Erikoiskuntoutuksen Startti-Matka-Pysäkki® – yhteisöllisessä ajattelu- ja toimintamallissa kuntoutuspalveluprosessi perustuu aina siihen, että palvelut toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esimerkiksi koulussa ja kuntoutukseen otetaan mukaan asiakkaan lähiyhteisö, kuten vanhemmat, avustajat ja opettajat.

Lapsen taidoista ja haasteista riippumatta, koulumaailmaan tutustumiseen kannattaa antaa alussa reilusti aikaa. Mikäli erityislapsesi koulun aloittaminen mietityttää, ota yhteyttä omaan terapeuttiisi tai hae Tutorikselle terapiaan. Asiantuntijamme ovat apunanne tärkeässä elämänvaiheessa.

Hyvää ensimmäistä kouluvuotta uudet ekaluokkalaiset!