Kehitystyö

Kohti uudenlaisia kuntoutusympäristöjä

Kehitämme uusia palveluita ja uudistamme olemassa olevia yhdistämällä perinteisen kuntoutuksen sekä netti- ja virtuaalimaailmat.

Tavoitteenamme on parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta, saatavuutta ja tuloksellisuutta kaikilla kuntoutusaloillamme: puheterapiassa, toimintaterapiassa ja fysioterapiassa.

Uudenlaiset, modernit kuntoutusympäristömme yhdistävät perinteisen kuntoutuksen sekä netti- ja virtuaalimaailmat. Teknologian avulla kuntoutuksesta saadaan tehokkaampaa ja virikkeellisempää. Sen avulla voidaan myös lisätä harjoittelun yksilöllisyyttä ja säännöllisyyttä.

Teemme laajasti kuntoutusmenetelmien ja kuntoutusympäristöjen kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme sekä tutkimustyötä ja teknologiakehitystä tekevien tahojen kanssa. Luomme uusia kuntoutuksen innovaatioita sekä laadukkaita, kilpailukykyisiä ja kustannustehokkaita palveluita.

eTutoris-palveluitamme ovat

Linnuntietä kuntoutukseen

Tutoriksen ja Kelan Linnuntie -lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeessa yhteisöllisestä etäkuntoutuksesta luotiin uusi, toimiva tapa lasten kuntoutuksen toteuttamiseen.

Kehittämishanke toteutui osana Kelan laajempaa etäkuntoutushanketta vuosina 2016-2018.

Linnuntie – lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää toimivia ja arvioituja toteutustapoja 1-7 -vuotiaiden lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen. Linnuntie -hankkeessa toteutettiin puhe-, toiminta- ja fysioterapian etäkuntoutuspilotit, joissa etäkuntoutusta kehitettiin tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien ja heidän lähiyhteisönsä kanssa. Hankkeen kuntoutuspilotteihin osallistui yhteensä 20, 3-7-vuotiasta lasta, jolla oli lääkärin toteama tarve fysio-, puhe- tai toimintaterapialle.

Linnuntie-lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeessa yhteisöllisestä etäkuntoutuksesta luotiin uusi, toimiva tapa lasten kuntoutuksen toteuttamiseen. Hankkeessa saatujen tutkimustulosten perusteella etäkuntoutus soveltui hankkeeseen osallistuneille kuntoutujille joko kokonaan etäpalveluna tai etä- ja lähikäyntejä yhdistelevällä kuntoutuksen hybridimallilla toteutettuna.

Yhteisöllinen etäkuntoutus tarjoaa Linnuntie-hankkeessa saatujen kokemusten mukaan hyvän vaihtoehdon lähikuntoutukselle etenkin tilanteisiin, joissa kuntoutuksen järjestämiseen kaivataan joustavuutta ja kuntoutuksen saatavuus muutoin olisi heikkoa. Etäkuntoutuksessa saavutetut kuntoutukselliset hyödyt olivat samansuuntaisia, kuin perinteiseltä lähikuntoutukselta on totuttu odottamaan. Yhteisöllisellä eäkuntoutuksella saavutettiin lähikuntoutukseen nähden myös lisäarvoa, sillä sen avulla pystyttiin lisäämään yhteisön osallistumista ja aktiivista toimijuutta kuntoutusprosessissa.

Linnuntie -lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke toteutui osana Kelan laajempaa etäkuntoutushanketta vuosina 2016-2018. Linnuntie-hanke on päättynyt 31.10.2018.