• Etusivu
  • Blogi
  • Aapon tarina – tukiviittomat ja kommunikointikansio arjessa

Ajankohtaista

Aapon tarina – tukiviittomat ja kommunikointikansio arjessa

10.5.2018

Aapon puheen- ja kielenkehitys oli viivästynyt. Puheterapia käynnistyi jo taaperoiässä, ja kommunikoinnin tukemisessa lähdettiin heti hyödyntämään visuaalisia keinoja. Tukiviittomista koettiin arjessa olevan paljon hyötyä, ja Aapo nappasi viittomia käyttöönsä nopeasti. Myöhemmin puheterapiassa lähdettiin kokeilemaan kuvallisia toimintatauluja esimerkiksi leikki- ja ruokailutilanteisiin. Aapo innostui kuvista ja sai niiden avulla ilmaistua omaa tahtoaan. Kuvien avulla onnistui vaikkapa mieluisimman tekemisen valinta tai kotileikin juonen kuljettaminen. Pian Aapo alkoi myös yhdistellä puheella sanoja toisiinsa. Hän selkeästi hyötyi kuvista kommunikointinsa tukena, ja heräsi ajatus kommunikointikansiosta.

Aapo innostui kuvista ja sai niiden avulla ilmaistua omaa tahtoaan.

Ikioma kommunikointikansio

Aapo sai pian käyttöönsä oman kommunikointikansion. Laaja kansio yksilöllistettiin juuri hänelle sopivaksi. Kansiosta löytyivät esimerkiksi valokuvat läheisimmistä ihmisistä, ja suosikkitekemiset ja mielenkiinnonkohteet oli huomioitu kansiota suunniteltaessa. Aapon äiti Noora kertoi etukäteen ajatelleensa kansioiden olevan todella isoja ja laajoja. Yksilöllistetyn kansion suppeampi sisältö tuli kuitenkin nopeasti tutuksi. Kansio on mukavan maltillisen kokoinen ja kulkee arjessa mukana kodin ja päiväkodin välillä. Aluksi kotona lähdettiin katselemaan ja ihmettelemään kansion sisältöä yhdessä Aapon kanssa. Kansiosta nimettiin kuvia ja muodostettiin pieniä lauseita. Kuvien käyttöä mallitettiin myös esimerkiksi peli- ja leikkitilanteissa. Mallin antaminen onkin hyvin tärkeää, jotta lapsi näkee muidenkin käyttävän kuvakommunikaatiota. Samalla lapsi omaksuu kommunikointikansion käytön periaatteet sekä kuvien merkitykset.

Kansiosta löytyivät esimerkiksi valokuvat läheisimmistä ihmisistä, ja suosikkitekemiset ja mielenkiinnonkohteet oli huomioitu kansiota suunniteltaessa.

Kaikki keinot käytössä

Tällä hetkellä 6-vuotias Aapo-poika kommunikoi puheella lyhyin lausein sekä kommunikointikansionsa avulla. Myös tukiviittomat ovat edelleen aktiivisessa käytössä. Eri ilmaisukeinot täydentävät toisiaan ja niiden avulla mahdollistuvat kommunikoinnin monet eri tarkoitukset, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaisu, pyytäminen, kysyminen ja vaikkapa hassuttelu! Vitsailu onkin Aapon suosikkipuuhia. Äiti kokee kommunikointikansiosta olleen hyötyä arjessa. Hänen mukaansa kansion myötä Aapon sanavarasto on kasvanut ja hankalampien käsitteiden ymmärtäminen helpottunut. Esimerkiksi synttäreistä puhuttaessa voidaan viikonpäivien kuvien avulla laskea, montako yötä juhliin on. Myös arjen ongelmatilanteiden käsittely on kuvien tuella sujuvampaa. Erityisen tärkeänä asiana äiti pitää ympäristön positiivista suhtautumista kommunikointikansion käyttöön. ”On ollut ihanaa seurata, kuinka muutkin lapset ovat kiinnostuneet lapseni kansiosta”, hän kertoo hymyillen.

”On ollut ihanaa seurata, kuinka muutkin lapset ovat kiinnostuneet lapseni kansiosta”, hän kertoo hymyillen.

puheterapeutti Anna Koivukangas, Tutoris Oy – Kainuun erikoiskuntoutus

Asiakastarinan henkilöiden nimet muutettu asiakkaan yksityisyyden suojaamiseksi. Aapo saa puheterapiaa Tutoris Oy:n puheterapeutin toteuttamana. Puheterapeutit ovat puhetta tukevien ja korvaavien keinojen asiantuntijoita. Tutoris Oy:ssä puheterapiaa toteutetaan yhteisöllisen kuntoutuksen periaattein asiakkaan arkiympäristössä. Lähi-ihmisten ohjaaminen on tärkeä osa puheterapiaprosessia. Hae meille puheterapiaan.

Linkkejä:

Videotutoriaali toimintataulun käyttöön

Lisätietoa ja materiaalia kuvakommunikaatioon 

Ilmainen kuvatyökalu 

Viittomia videolla