• Etusivu
  • Blogi
  • Ääniterapia kannattaa – rakas, rikas ja hankala ääni

Ajankohtaista

Ääniterapia kannattaa – rakas, rikas ja hankala ääni

7.9.2021

Se on yksilöllinen, jokaisella meillä kertakaikkisen uniikki. Se on näkymätön eikä sitä useinkaan ajattele. Se on alati muuttuva ja sillä on tärkeä rooli omassa identiteetissä. Se on ääni. 

Ääni mahdollistaa itseilmaisua ja kommunikaatiota. Äänen avulla välitämme viestejä keskustellessa, kertoessa ja laulaessa. Se on monelle meistä ensiarvoisen tärkeä työkalu, jota ilman työnteko hankaloituu tai estyy. Äänen tuottoon liittyy kuitenkin useita riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa suuriakin haasteita työnteolle, puhumiselle ja ymmärretyksi tulemiselle.  – Ääntä kannattaa huoltaa aktiivisesti ja ohjautua ääniterapiaan jo ennaltaehkäisevästi, toteaa Tutoriksen ääniterapiaan erikoistunut (LSVT-terapia) puheterapeutti FM Marjo Huovinen ja jatkaa –Ääniterapia on puheterapian osa-alue, jossa keskitytään äänentuoton kuntouttamiseen. Kuntoutuksessa harjoitellaan äänentuoton kaikkia osa-alueita yksilöllisiä tarpeita painottaen yhdessä puheterapeutin kanssa sekä itsenäisesti kotiharjoittein.

Miten ääni syntyy

Ääni syntyy, kun keuhkoista virtaa ilmaa kurkunpäässä sijaitsevien äänihuulten läpi niin, että äänihuulet alkavat värähdellä. Äänihuulten värähtelynopeus tuottaa äänenkorkeuden. Äänihuulten yläpuolisilla rakenteilla, ääniväylällä, muokkaamme perusääneen yläsävelsarjoja, joiden avulla syntyvät äänen väri ja kielen soinnilliset äänteet, kuten vokaalit. Terve ääni on kiinteä, pehmeä ja kantava. Se mahdollistaa rikkaan ilmaisun, jossa äänenväri ja -korkeus sekä puherytmi vaihtelevat. Terveellä äänellä kykenemme välittämään sanallisen ilmaisun lisäksi myös sanattomia tunteita, mielipiteitä ja aikomuksia.

Äänen tuoton riskitekijät lisäävät äänenhuollon tarvetta

Laulajat ja näyttelijät kehittävät aktiivisesti äänentuottotekniikkaa, jotta se palvelisi itseilmaisua mahdollisimman hyvin. Usein emme kuitenkaan pohdi äänen tuottoa tai ominaisuuksia ennen kuin ääni tai sen tuottaminen jostain syystä häiriintyvät. Flunssaan liittyy usein äänen painumista ja intensiivisen penkkiurheilun seurauksena ääni voi käheytyä. Tällaiset akuutit äänioireet helpottavat usein muutaman päivän äänilevolla. Äänen tuottoon liittyy kuitenkin useita muitakin riskitekijöitä kuten runsas puhuminen melussa, huono sisäilma, epäergonominen puheasento, kehon lihaskireydet ja epätarkoituksenmukainen äänenkäyttötapa. Useissa ammateissa ääni on erityisen kovalla koetuksella. Tällaisissa ammateissa työskentelevät esim. näyttelijät, kouluttajat, asiakaspalvelutyön ammattilaiset, lastentarhanopettajat sekä koulujen opettajat. Eri lähteiden mukaan opettajista jopa 97% kokeekin työuransa aikana äänihäiriöitä.

Äänihäiriöt jaetaan toiminnallisiin, orgaanisiin, neurologisiin ja psykogeenisiin äänihäiriöihin. Äänihäiriöitä voi olla kaikenikäisillä ja eri elämäntilanteissa olevilla ihmisillä. Tarkemmin äänihäiriöistä voit lukea täältä. Ääni voi oireilla monin tavoin: se voi väsyä erityisesti iltaa kohti tai se voi olla karhea ja käheä. Ääni voi hävitä kokonaan ja siihen voi liittyä nielemisen pulmia. Usein äänihäiriöt aiheuttavat haasteita kommunikaatiossa. Äänen käheytyminen on yleisoire, jonka taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä. Jos äänen käheys jatkuu yli kaksi viikkoa, on aina tärkeää hakeutua lääkäriin tutkimuksiin.

Ääniterapia on puheterapian osa-alue, jossa keskitytään äänentuoton kuntouttamiseen. Kuntoutuksessa harjoitellaan äänentuoton kaikkia osa-alueita yksilöllisiä tarpeita painottaen.

Äänentuoton osa-alueet

Ääniterapiassa kuntoutetaan ääntä

Äänen kuntouttamisen keskiössä ovat asiakkaan omat tarpeet, kyvyt ja kokemus omasta äänestä. Ääniterapiassa tehdään tarkasti rajattuja harjoituksia sekä opetellaan ääniergonomiaa ja -hygieniaa. Vaikka kuntoutus räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti, tavoitteena on aina edistää kuntoutumista terapiatilanteiden lisäksi kotona tehtävällä säännöllisellä harjoittelulla. Puheterapeutti toimii asiakkaan kanssakulkijana, asiantuntijana ja kannustaa kohti mahdollisimman tarkoituksenmukaista, toimivaa ääntä. Ääniterapiaa voidaan toteuttaa joko lähiterapiana, etäterapiana tai molempia yhdistävänä hybridikuntoutuksena.

Ääniterapiaa voidaan toteuttaa myös moniammatillisesti niin, että fysioterapeutti ohjaa kuntoutujan asentoharjoittelua ja kehonhallintaa. Tutustu myös Voice Massage -terapiaan. 

Huolehdi äänestä

Meidän, jotka käytämme ääntämme runsaasti työssä ja vapaa-ajalla, kannattaa edistää äänen hyvinvointia jo ennen äänioireiden ilmenemistä. Äänen tuotto vaatii lukemattomien lihasten saumatonta yhteistyötä ja kehon yleinen hyvinvointi auttaa ääntä toimimaan hyvin. Siksi toimivan äänentuoton taustalta löytyvät vanhat, tutut tekijät: säännöllinen liikunta, riittävä (ääni)lepo ja terveet elämäntavat. Äänestä kannattaa huolehtia yksikertaisin keinoin rytmittämällä äänenkäyttöä, juomalla riittävästi vettä ja minimoimalla äänenkäyttöä kovassa taustamelussa. Apteekista saatavan, edullisen vesipiipun avulla kurkunpään ja hengitysteiden ärsytystä on helppo vähentää pitkin päivää. Äänen lämmittely ennen äänikuormitusta ja sen jälkeen ovat yhtä tärkeitä kuin urheilijalle alku- ja loppuverryttely, sillä pitkäkestoinen äänirasitus on täysin verrattavissa raskaaseen urheilusuoritukseen. Ääniterapiassa saat puheterapeutilta vinkkejä terveen äänentuoton harjoitteluun äänioireiden ennaltaehkäisyssä. Puheterapeutin avulla pääset eteenpäin myös tilanteessa, jossa äänioireesta on päässyt muodostumaan ongelma.

Varaa aika puheterapiaan Tutorikseen sähköisellä hakemuksella. Asiantuntijat palveluittain hakukoneella voit hakea asiantuntijoitamme erikoisaloittain.